Regar a les dues del capvespre

last modified 2011-08-31 10:45
Regar a les dues del capvespre

Els recs a ple sol de farratges, una manera escandalosa de perdre aigua.

La reconversió de les finques que segueixen regant a ple sol és cada vegada més urgent. El GOB demana a les institucions públiques que facin complir les lleis i evitin aquest flagrant malbaratament d'aigua. Aquests tipus de regadiu esgoten l'aqüífer i faciliten molt la contaminació per nitrats.

Aquest estiu es segueixen veient aspersors regant durant les hores de ple sol. Una pràctica que usen algunes finques agràries especialment intensives, degut a la manca absoluta de control i aprofitant que tenen l'aigua a cost zero. El GOB ha tramitat denúncies per casos de Ciutadella, Ferreries i Sant Lluís.

Segons estudis publicats pel propi Govern Balear, el regadiu de farratges, bàsicament el blat d'indi, és el responsable del 81 % de tota l'aigua que es gasta per regar a Menorca. Si es frenàs la pràctica absurda de regar a ple sol, aquests quantitats podrien baixar molt.

En nombres absoluts, el reg de farratges (pastures per alimentar el bestiar) s'estima en més de 10 milions de m3. Això equival a la suma del consum urbà registrat en 2010 en els municipis de Ciutadella, Maó, Alaior, Sant Lluís, Es Castell, Ferreries i Es Migjorn. No estem, per tant, davant un aspecte menor del problema de l'aigua a Menorca.

La llei obliga a que totes les finques estiguin dotades de comptadors de lectura d'extraccions, i a que s'enviïn les xifres registrades a la Conselleria de Medi Ambient. Però, malgrat haver-ho demanat en vàries ocasions, el GOB mai ha pogut consultar aquests registres. Si s'establís un cert control, no resultaria gens difícil poder, al manco, reorientar els regs automatitzats cap a la franja d'horari nocturn, on ja no es produirien les enormes pèrdues per evaporació que ara s'estan veient.

Els farratges de regadiu busquen una producció molt ràpida, per la qual cosa usen una alta quantitat d'adobs químics. El fet de regar durant tantes hores (són habituals els recs durant 14 hores al dia), fa que sigui molt fàcil la dissolució dels adobs i la seva infiltració cap a l'aqüífer en forma de nitrat. A més, solen usar-se també importants quantitats d'herbicida (per evitar que surtin altres plantes que la desitjada), que també poden arribar a l'aqüífer.

La impunitat amb què es produeixen aquests recs a ple sol afecta molt la credibilitat de qualsevol campanya d'ús raonable de l'aigua que es vulgui fer cap als ciutadans. És urgent que el Govern Balear (Recursos Hídrics), el Consell Insular (Agricultura) i els ajuntaments (moltes terres de regadiu cotitzen com si fossin de secà) reaccionin davant aquesta problemàtica i imposin més racionalitat en l'ús d'un recurs en què s'estan gastant molts de doblers públics.

Regant al migdia

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 11:22
Hi ha una finca davora es cruce de Son Parc que te es mal costum de regar es blat tots els migdies,tambe se que tenen una tanca moltisim extensa i que alla tenen un altre pivot (maquina de regar automatizada) aço es a prop de ses cases abandonades de Llucatx.

Molt car, aquest blat de moro!!

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 11:23
Per l'amor de déu, que l'administració faci alguna cosa... ecològicament seria més barat fins i tot pagar-los perquè ho deixin estar!

Regar a les dues del capverpre

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 11:25
Aquestes pràctiques són massa habituals dins el camp menorquí. És llàstima que les autoritats competents en la matèria, siguin tant incompetents a l'hora d'exercir els controls pertinents!!
Prefereixen mirar cap a un altra costat, cóm per exemple, acabar de posar en funcionament la desseladora de Ciutadella que diuen té la suficient capacitat per abastir a tota l'illa....

Regar a ple sol

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 12:15
Es un desastre i un malbaratement d'un recurs tant vital. Fa mal d'ulls de veure-ho.Però ja sabem que si no es politicament ùtil ningú dels que "manen" s'hi enfrontarà per fer cumplir.
Hi ha un altre lloc on regen a ple sol, suposo que ho haureu vist.A l'hospital Mateu Orfila els aspersors estan funcionant a mig matí quan el sol es ben fort.

Regar a les dues del capvespre

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 12:20
Pongan los nombres de las fincas. Que se entere todo el mundo

i també regar jardins i més...

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 12:31
Encara que la proporció deu ser menor, la quantitat de xalets amb de jespa, com si estessim a Inglaterra, es increíble a l´illa, que a més de malbaratar l´aigua, no saben mantenir la flora (i per tant la fauna) magnífica, que tenim a la nostra illa, i es destrossa el paissatje original. Jo visc a la banda de Maó, i només cal veure les cases de binibeca, binisafua, cap d´en font, etc...i encara molt pitjor....feia molt temps que no hi anava i vaig fer una volta per anar a veure el monstruós dic de Ciutadella, i tota la urbanització de la zona sur-oest, no té cap personalitat menorquina. Pot ser qualsevol lloc, a mes de ser un urbanisme i una arquitectura lletjíssima. Es vergonyós el criteri, i el funcionament de les autoritats i Consell de Menorca, en aquestes materies.

regar en ple migdia

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 14:32
també he vist una finca en es camí de s'Olivera, Sant Lluís, que rega es conreus a les 4 del capvespre!!!!

Calculem

Posted by Anonymous User at 2011-08-31 18:24
Agafaré d'exemple l'enrodillador automàtic de manguera que podem veure a moltes de les tanques menorquines regant al migdia. Són aparells capaços de llançar entre 8 i 30 metres cúbics per hora, depenent de la presió d'aigua d'entrada. Tiraré a la baixa i posaré a la calculadora 10m3/h per que no surti tan escandalós i continuem. Cada dia paso davant un lloc de Ciutadella on regan amb aquest sistema per fer creixer blat d'indi, com no... Des de el més de juny cada dia posan en marxa tres mangueres, almanco aquestes són les que puc veure des de la carretera. Vagi al seu favor que les engegan a les 20h, quan ja fosquetja, i les aturan entre les 9 i les 11h del matí, sortint les 14 hores de mitjana que mencionava l'article. Per tant: juny + juliol + agost = 92 dies; i 10m3 = 10.000 litres.
10.000 litres * 14 hores * 92 dies * 3 enrodilladors = 38.640.000 litres.
Si agafem les darreres dades de consum d'aigua de l'OBSAM que ralla d'uns 300 litres per persona i dia (açò ja fa posar els pels de punta...) treurem:
38.640.000/92 dies = 420.000 litres; 420.000/300 = 1400 persones.
No se quantes vaques s'alimentaran d'aquest ferratge ni durant quant de temps ho faran però per produir-lo hauran consumit en tres mesos el mateix que 1.400 menorquins.
Quants d'aquests engendres hi deu haver al camp de Menorca?

Pere

Guim

Posted by Anonymous User at 2011-09-01 17:31
Com de costum, un altre article molt interessant i oportú, aquest del GOB.

Després d'haver-lo llegit s'em acut dues preguntes i una proposició: 1) ¿ Regar d'aquesta manera -sense comptador, i sense pagar res- és un acte il·legal ? i 2) Si ho és ¿ de quina manera pot fer-se acomplir la llei als infractors ? . Proposta : Si al cap i a la fi s'està fent un actuació il·legal ¿ per qué no fem una petita associació que porti endavant la denuncia fins aconseguir fer acomplir la llei ? . M'agradaria saber-ne més coses, i, si cal, podeu comptar amb la meva modesta participació per mirar de resoldre aquest disbarat de malbaratament hídric, inclós el dels recs de jardins, amb el cost d'un botó.

La llei

Posted by gobmenorca at 2011-09-02 13:07
No és il·legal treure aigua d'un pou si es compta amb una concessió oficial.

Però és il·legal regar sense comptador, perquè la llei obliga a vetlar perquè les extraccions no siguin superiors a les quantitats atorgades amb la concessió.

El GOB ha escrit a l'administració competent (Recursos Hídrics del Govern Balear), oferint les dades de cada lloc (fotografia i plànol de situació) perquè digui si hi ha comptadors i si es fan les lectures que també venen obligades per llei.

Qualsevol nova idea que pugui resultar útil per frenar aquest despropòsit, l'estudiarem amb interès. Gràcies pels comentaris que aporten més reflexió i informació.

Guim

Posted by Anonymous User at 2011-09-01 17:38
Perdoneu la meva errada gramatical.

És ben cert que no volia dir "rec" (sèquia), en el meu comentari, si no "reg" (acció de regar). Si n'hi ha més d'errades, perdoneu-me-les, si us plau. Esper que s'hagi entés el comentari.

Gràcies.