Nova cicatriu al port de Maó

last modified 2010-05-31 12:25
Nova cicatriu al port de Maó

Una nova pèrdua de paisatge, que s'hagués pogut minimitzar.

Autoritat Portuària preveu la construcció d'un nou vial de gran impacte paisatgístic a la vorera nord del port de Maó. El GOB lamenta que no s'hagi respectat el traçat inicial previst en el PTI.

Un vial que no s'adapta a les corbes del terreny, de tres carrils d'amplada, que afecta una zona protegida, en uns terrenys amb risc d'erosió i situat en un paisatge de primer ordre com és la vorera nord del port de Maó. Aquest és el darrer projecte que Autoritat Portuària ha preparat i que el Pla insular de Carreteres recull.

La necessitat d'obrir un vial de connexió entre el moll comercial i la carretera de La Mola, que disminueixi el pas de vehicles pesants sobre la zona on es fan les operacions de càrrega i descàrrega, fa temps que es va plantejar. El Pla Territorial Insular de 2003 ja definia un traçat, que s'adaptava a les condicions del terreny i que intentava integrar-se, en la mesura del possible, en el paisatge.

Però per raons desconegudes, l'obra que finalment ha sortit a concurs agafa una forma quasi totalment recta, fent cas omís als importants desnivells que mostra aquell territori, i sense importar l'impacte paisatgístic que serà molt visible des de la ciutat de Maó. Un nou vial especialment ample, perquè incorpora carril per a vehicles lents i -la pinzellada ecològica- un carril bici per a no se sap quins usuaris.

El resultat serà una gran cicatriu degut a una obra que s'hagués pogut fer d'una altra manera. El Pla de Carreteres, actualment a exposició pública, no fa cap valoració ambiental d'aquesta nova via i es remet a la iniciativa d'Autoritat Portuària. Amb el canvi de traçat que s'ha fet, s'està afectant l'Àrea Natural d'Interès Territorial que es situa a llevant.

El que aquí es discuteix no és la necessitat de la nova via, sinó el traçat i la manera de fer-la. Potser alguns veuran en aquesta nota una protesta contra el progrés. Però potser també molts altres entendran que és en realitat una protesta contra la manca de sensibilitat que, en 2010, encara mostren algunes administracions respecte dels valors immaterials, com el paisatge i l'entorn, que tanta influència tenen en realitat en la qualitat de vida de les persones.

Pocs paisatges trobarem a l'illa que siguin tan observats, i per tant, tan valuosos socialment, com la vorera nord de Maó. Un aspecte que sempre s'hauria de tenir en compte quan es plantegen noves intervencions.

Una màfia legalitzada

Posted by Anonymous User at 2010-05-31 12:43
Pens que Autoritat Portuària s'està passant de la ratlla, amb tot plegat.
Potser ha arribat el moment de muntar una manifestació en contra d'aquesta màfia legalitzada.

Cicatriu

Posted by Anonymous User at 2010-05-31 12:55
Quina por fa aquesta modificació evidentment manipulada. No estaran pensant amb un futur depredador?....

Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
Excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y previo
informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de
instalaciones hoteleras en espacios del dominio público portuario destinados a zonas de
actividades logísticas y a usos no portuarios, debiendo tales usos hoteleros acomodarse al
plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o instrumento equivalente.
Dichas instalaciones no podrán ubicarse en los primeros 20 metros medidos tierra adentro a
partir del límite interior de la ribera del mar o del cantil del muelle.

impotencia compartida

Posted by Anonymous User at 2010-05-31 15:51
Em sumo a la indignació i impotencia que genera la vostra reflexió.

Els interessos econòmico-progressistes presionen fort i sovint vencen, però espero i confio que la voluntat per cuidar aquest món nostre ja en fràgil equilibri, no decaigui. I els nostres ànims tampoc...

Cicatriu al port de Mao

Posted by Anonymous User at 2010-05-31 16:41
¿La Comunitat Europea te quelcom a dir? Darrerament es aquesta instancia la que ha aturat alguns projectes o corregit les seves mancances, malgrat haver-les beneit les autoritats locals.