Carta al president d'Agrame

last modified 2009-04-01 10:00
Carta al president d'Agrame

El GOB demana la prohibició de rec de farratges a pel sol.

El Sr. Guillermo de Olives, president d'AGRAME, va dir el passat dilluns que el GOB és un enemic del camp perquè demana comptadors en els regadius i la prohibició de regar a ple sol. Li volem explicar quatre coses al respecte.

Vostè lidera una de les agrupacions agràries de Menorca que estan demanant més doblers públics per al sector del camp. Però una cosa, senyor de Olives, és demanar ajuts públics, i l'altra és demanar un xec en blanc i sense condicions.

Si vol, podem fer una enquesta i demanar quants empresaris i treballadors voldrien rebre ajudes públiques, en aquests moments de crisi. Se n'hi apuntarien milers. De tots els sectors econòmics. I tothom tindrà els seus propis arguments.

Miri, des del GOB defensam -i vostè ho sap- que el sector del camp tengui ajuts públics. Però alerta. No perquè siguin pagesos o perquè siguin propietaris, sinó perquè facin una gestió territorial responsable i puguin tenir viabilitat econòmica. No es perdi els detalls, senyor de Olives. No es confongui. Això no es un xec en blanc. Hi ha condicions, com en tots els ajuts públics.

I una de les condicions és que s'acabin els recs a ple sol sobre tanques immenses de farratges. No sap vostè que tenim els aqüífers que baixen i que es contaminen de nitrats? No sap que s'estan fent campanyes perquè tothom aprengui a estalviar aigua a casa seva?

No sap vostè que a Ciutadella estem gastant 42 milions d'euros per posar una dessaladora perquè l'aigua de l'aqüífer surt salada? Es fa una idea de quantes millores educatives o sanitàries es podrien fer amb 42 milions d'euros? De veritat creu que el GOB és un enemic del camp perquè demana que s'acabin els recs a ple sol (que evaporen la meitat de l'aigua que extreuen dels pous) quan poden regar de vespre?

No ens fiqui a nosaltres en les seves lluites polítiques. Faci arribar el consell de regar de vespre al seu amic, l'ex-president de FAGME (filial d'ASAJA) i propietari de Ses Angoixes, que es passa tot l'estiu regant a ple sol. Li faci entendre que això no ajuda als pagesos, sinó que els deslegitima per rebre ajudes públiques.

Per cert, el GOB no són quatre socis, sinó mil dos-cents. Digui'ns, per favor, quants socis té AGRAME.

 

GOB de Menorca