El vial del Cós Nou i el complex d'inferioritat

last modified 2010-08-30 12:06
El vial del Cós Nou i el complex d'inferioritat

Per quins motius s'invadeix la zona protegida?

El nou vial que Autoritat Portuària vol construir en el port de Maó hauria de rebel·lar les consciències dels menorquins i fer deixondir també les institucions illenques davant la prepotència d'aquest organisme, que pareix oblidar que és una administració pública.

Aquesta obra sembla la primera passa per desfer la zona protegida que alberga la Base Naval.

El vial pretén connectar el Cós Nou amb la carretera de La Mola i es tracta d'una obra prevista de fa temps. Però tenia un altre traçat ben diferent, més a ponent i amb sentit diagonal. En canvi, l'obra que ara ha adjudicat Autoritat Portuària -vegeu-ho a la il·lustració- travessa en la seva major part una zona protegida, on està prohibit fer-hi noves carreteres. Amb aquest disseny, quasi perpendicular a l'aigua, l'impacte paisatgístic serà molt visible des dels miradors de Maó que donen al port.

L'obra no ha sortit a exposició pública i, per tant, el projecte no s'ha conegut fins que Autoritat Portuària va treure l'anunci de licitació de l'obra. L'article 19.2 de la Llei 5/1990 de Carreteres de les Illes Balears, estableix que: “Para la construcción de nuevas carreteras, duplicaciones de calzada y variantes, se han de someter al trámite de información pública durante el plazo de un mes el estudio oportuno, el anteproyecto o el proyecto mediante la exposición de estos en la consejería o en el consejo insular de que se trate, y también en los ayuntamientos afectados, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, como mínimo, en un diario de ámbito insular”.

Per més afegir, el projecte tampoc ha passat per estudi d'impacte ambiental, un tràmit obligat. La Comissió de Medi Ambient, l'octubre del 2009, el va exonerar de passar aquest tràmit, malgrat que no hi ha cap supòsit que permeti que una carretera de nou traçat no hagi de passat per aquest estudi. De tal manera que no s'han valorat les afectacions evidents a les zones protegides.

El GOB, una vegada conegudes les intencions, va presentar recursos de reposició per no haver-se exposat al públic i no haver-se fet l'estudi d'impacte ambiental i va demanar que s'aturàs el projecte fins que els recursos estessin resolts. Però Autoritat Portuària acaba d'adjudicar les obres i les vol començar immediatament, segons la coneguda política de fets consumats.

Aquesta frisera no s'entén, perquè tanmateix els grans camions i remolcs que operen al Cós Nou no podran circular per la carretera de La Mola si aquesta no s'amplia, cosa no contemplada en l'obra que s'ha adjudicat.

Resulta especialment preocupant que l'obra prevegi rompre bona part de la paret que delimita el contorn de la base naval. Aquesta paret delimita precisament la part protegida, que va ser declarada Àrea Natural d'Interès Territorial pel valor paisatgístic que té en estar situada just davant la ciutat. El GOB creu que Autoritat Portuària vol obviar aquesta protecció per fer sobre la zona noves actuacions futures.

Una vegada més, idò, ens trobam davant un cas d'indefensió ciutadana. Els mecanismes de garantia institucional no estan funcionant. Per aquests motius, el GOB estudiarà la via judicial.

Test per a gestors obtussos

Posted by Anonymous User at 2010-08-30 12:49
I per a què vol aquest vial hiperbòlic Autoritat Portuària? I quin sentit té que vagi a la carretera de la Mola? Es projecta per anar a la Mola? Amb quina finalitat? Quin ús se li donarà? S'estan preparant per alguna guerra potser (contra qui?), que han de comunicar llocs estratègics? O són ganes de fer obres (i justificar pressupostos), simplement?

Santi Capellera i Rabassó, periodista

Defensar la legalitat

Posted by Anonymous User at 2010-08-30 13:42
Potser hi hagi un recurs que a Mallorca comença a funcionar: la fiscalia. No estaria de més que investigassin possibles prevaricacions i possibles delictes ambientals. Si és ver que el projecte es va aprovar sense seguir el tràmit legalment previst, si travessa un ANEI on no poden fer-se (per llei) nous vials. Si altera les previsions del Pla de Carreteres. Si es vulnera la Llei 11/2006 d'avaluació d'impacte ambiental i AIA... Denunciau-lo a la fiscalia i potser algú s'aturi a reflexionar.

Inadmissible

Posted by Anonymous User at 2010-08-30 18:40
Socialment no es pot tolerar aquesta barbaritat. Cal aturar-lo.

Detenerlo

Posted by Anonymous User at 2010-08-31 07:54
Tal vez quieren superficie terrestre para marina seca y nueva zona edificable para ocio (comercio, restaurantes) La entidad que obtuviera la gestión tendría que ejecutar la inversión, de esta forma APB se liberaría de los costes de la reurbanización de ésta área y añadiría a los ingresos por las concesiones los de las nuevas superficies. Para esto necesitan un nuevo vial. Alguna manera legal tiene que haber para detenerlo.

Recolzament de la via judiacial

Posted by Anonymous User at 2010-08-31 17:44
Només mostrar el total suport a l'opció judicial.

Gràcies per ser-hi.

Estudi d'impacte ambiental

Posted by Anonymous User at 2010-09-01 08:43
En su pág. Web dicen: Se elevó consulta a la Comisión Balear de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears con relación a la tramitación ambiental del proyecto de Nuevo acceso al Cós Nou desde la Carretera de la Mola, en el puerto de Mahón. ????
http://www.portsdebalears.com/94.php3

Exoneració recorreguda

Posted by gobmenorca at 2010-09-01 09:11
És cert que es va demanar consulta a la Comissió Balear de Medi Ambient. La resposta d'aquest organisme, l'octubre de 2009, va ser que no calia passar pel tràmit d'avaluació ambiental. Aquesta exoneració és possible quan es tracta de modificacions de projectes ja aprovats o existents, però no és el cas d'aquesta carretera, que ni havia estat aprovada abans, ni evidentment existeix.

Per això el GOB va presentar també el mes de juliol Recurs davant la Comissió de Medi Ambient al·legant aquests fets i, a més, recordant que la resolució no ha estat publicada al BOIB, requisit obligat perquè sigui efectiva.

Al nostre entendre, si hagués passat avaluació ambiental hagués quedat clar que l'obra passa per una zona protegida i l'informe seria contrari. La manera de no haver d'informar en contra és no haver d'informar.

És per aquests motius (el projecte no surt a exposició pública, no passa avaluació d'impacte ambiental, no es publica al Butlletí oficial, etc) que deim a la nostra nota de premsa que no estan funcionant els mecanismes de garantia institucional.

Gracias

Posted by Anonymous User at 2010-09-01 10:29
Muchas gracias por estar y trabajar tan bien.

El nuevo puerto de Mahón

Posted by Anonymous User at 2010-09-01 11:37
!!!!!
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/7357/1/Informe_concursos_Maite%20Aguado_Mao.pdf

Ai senyor!!! quina fam tenen ses navieres

La terminal

Posted by Anonymous User at 2010-09-01 12:24
L'altre dia vaig sentir per la ràdio un representant d'una naviera que deia que la terminal que Autoritat Portuària ha dissenyat està molt sobredimensionada. Segurament aquest és el motiu d'haver desplaçat el vial cap a la zona protegida. L'enllaç que facilita l'anterior comentari ho mostra ben clar.

Crec que ens tornam a trobar amb la mateixa història que en el cas de l'aeroport. Faran una terminal molt gran perquè facin negoci les empreses constructores de sempre, i després l'haurem de mantenir amb doblers públics perquè no serà rendible.

movilización ya

Posted by Anonymous User at 2010-09-01 14:44
Para cuando la movilización ciudadana Día y hora ahí estaré.

el nou vial

Posted by Anonymous User at 2010-09-01 21:27
pero,....perque ha de servir???

TRAZADO COS NOU Y MOVILIZACION

Posted by Anonymous User at 2010-09-04 10:18
En esa posible movilización YO TAMBIEN ESTARÉ. A ver si se enteran de que esto no es suyo.