L'assemblea de socis aprova els comptes de 2010

last modified 2011-05-30 11:21
L'assemblea de socis aprova els comptes de 2010

Un moment de la presentació

Els comptes del GOB es troben en situació correcta, però cal aconseguir més implicació ciutadana per poder mantenir determinades activitats. Dissabte passat, l'assemblea de socis del GOB Menorca va aprovar els comptes de 2010, un cop auditats segons té per norma el GOB.

El GOB Menorca tanca l'exercici 2010 amb un resultat deficitari de 2.292€, sobre uns ingressos totals de 482.834€.

El GOB és una entitat sense ànim de lucre, i per tant els resultats no es mesuren en termes estrictament pressupostaris, sinó de projectes i d'activitats realitzades. Però evidentment per poder realitzar projectes es necessita finançament.

El dèficit de 2010 es considera un resultat econòmic prou acceptable, vista la situació actual. No en tenim un de major gràcies a una gestió econòmica responsable, que fa que no es tirin endavant projectes si no se n'obté el finançament assegurat.

Es constata però una tendència a la baixa dels ingressos en els darrers anys, que es tradueix en una creixent dificultat per finançar projectes que el GOB considera importants per Menorca. Algun d'ells es troba actualment paralitzat, com per exemple el projecte de Custòdia Pesquera.

El GOB no amaga la preocupació pel manteniment de projectes ja en funcionament, com el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre o el Programa Escolar d'Educació Ambiental, que ja ha costat de finançar en els darrers anys de millor conjuntura econòmica. Aquests projectes es consideren un servei important per a Menorca, i per açò es realitzarà un esforç per seguir trobant el finançament suficient, sigui públic o privat.

Una de les qüestions que es considera fonamental és poder incrementar la col·laboració ciutadana, sigui augmentant la massa social (actualment situada en unes 1.200 persones associades) o bé augmentant els donatius que es fan a l'entitat.

Aquesta col·laboració ciutadana ja ha permès, per exemple, poder fer front als problemes de tresoreria derivats de la morositat que, en els darrers temps, mostren les administracions públiques. Gràcies als préstecs que alguns simpatitzants han fet al GOB, s'ha pogut seguir funcionant de manera normal, sense haver d'acudir a crèdits bancaris.

transparència

Posted by Anonymous User at 2011-05-30 12:58
Es podría penjar aquí es pressupost desglossat, no estaria malament, no creis?

transparència

Posted by domenec at 2011-05-30 13:17
Com sempre feim, hem publicat a la web els comptes aprovats: http://www.gobmenorca.com/rsoci/comptes2010.pdf

GOB

pressupost

Posted by Anonymous User at 2011-05-30 21:33
Gràcies per s'enllaç. Me sembla molt bé aquesta informació i està bastant clara.
...però, per una altre banda me fa por tants d'ingressos de s'administració pública... açò no condiciona sa vostra feina? Es va criticar molt sa creació des Dic de Ciutadella, però sembla que ja no es critica gens tinguent en conta tot lo que s'ha espanyat s'ecosistema des port de Ciutadella sense cap necessitat (perque ja hi ha un gran port a Menorca, es de Mo)... prest voldran un altre aeroport...
Perdó, a lo que anava... segur que hi ha programes que no es poden fer sense aquet pressupost, però esteis condicionats en ses vostres crítiques degut a tanta subvenció pública?

pressupost

Posted by domenec at 2011-05-31 09:55
La independència de les opinions del GOB la garanteixen els socis. Les quotes de socis són les destinades a cobrir la feina que fa el GOB de propostes, control i denúncia del model de creixement basat en la degradació del medi ambient.

El GOB no rep subvencions de les administracions. El GOB demana finançament per a projectes concrets, amb absoluta transparència. Les administracions ens ajuden a finançar aquests projectes, no al GOB. Projectes com el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, el Centre de la Natura de Menorca, el Viver de Plantes Autòctones, Programa Escolar d'Educació Ambiental, Custòdia Agrària, etc., són els que depenen de finançament públic. Per tant les administracions poden condicionar aquests projectes, però mai les opinions ni el posicionament del GOB.

S'entén així que el GOB demani a tota persona que consideri important la feina que estem fent que ens ajudi, sigui fent-se sòcia i/o col·laborant amb nosaltres com a voluntària.

GOB

Pressupost i opinió del GOB

Posted by Anonymous User at 2011-06-02 11:57
Molt bé!

Transparència

Posted by Anonymous User at 2011-05-30 13:19
Es evident que fora bo comptar al el detall del presupost per veure en que s'han gastat els doblers. Recolzo la proposta del primer comentari.

Gràcies

Posted by Anonymous User at 2011-05-30 15:14
L'informe que heu penjat ofereix detalls i tendències ben interessants. Gràcies per aquesta gestió intel·ligent.