La zona nord del port de Maó, en perill

last modified 2008-05-05 14:47

El GOB demana que els amarraments de la vorera nord del port de Maó siguin gestionats pels col·lectius de vesins i que s'eviti qualsevol increment de capacitat fins que no es compti amb el Pla Insular de la Costa.

Autoritat Portuària ha iniciat el procés de privatització dels amarraments de la vorera nord del port de Maó. Les bases de la concessió preveuen un important augment dels preus, així com un increment en el nombre d'amarratges. El GOB creu que aquesta actuació provocarà un desplaçament d'embarcacions modestes cap a zones no controlades i que és molt discutible que l'increment d'amarraments sigui positiu per al turisme.

S'hauria d'aprendre dels errors comesos en el passat. Quan es va fer el port d'hivernada de la Colàrsega, l'increment de preus va provocar l'abandonament de la zona de totes les barquetes de petita dimensió de residents menorquins, que van anar a parar a espais sense regulació, com ara la platja des Grau, que pateix des de llavors una congestió inadmissible. El GOB opina que es provocarà el mateix efecte sobre gran part de les embarcacions que ara hi ha a s'Altra Banda.

Així mateix, l'increment d'amarraments previst derivarà en necessitats de zones d'aparcament, de recollida de residus i d'altres dinàmiques derivades, que no s'han previst en el projecte ni tenen cabuda a la zona de terra.

L'entitat vol expressar la seva preocupació per les diferents previsions d'increment d'amarratges que s'estan plantejant a diferents punts de l'illa, sense que ningú compti amb una visió de conjunt. Seguir augmentant-los vol dir anar massificant l'oferta nàutica, la qual cosa potser sigui bona per a algunes empreses, però no ho és per al producte turístic de Menorca en el seu conjunt. Les administracions públiques que intervenen en aquests processos han d'aplicar la defensa dels interessos generals per damunt dels privats. Segueix evidenciant-se la necessitat d'un Pla Insular de la Costa.

El GOB confia que Autoritat Portuària reconsideri l'actual procés, abans de provocar-se una nova polèmica com la generada amb l'entrega a una empresa privada de tota la zona que era gestionada pel Club Marítim.

la autoritat portuaria és lo pitjor

Posted by Anonymous User at 2010-06-18 16:30
avui han començat a construir els pantalans just davant de Venècia. Vaixells de 24 metres cobriran "sa basseta". És molt trist.