Demà "Crisi econòmica i Model turístic"

last modified 2011-11-28 12:32
Demà "Crisi econòmica i Model turístic"

El Dr. José Luis Groizard

p { margin-bottom: 0.21cm; }

El Dr. José Luis Groizard, doctor en Economía per la Universitat Complutense de Madrid i professor del Departament d'Economia Aplicada de la UIB, posarà fi al cicle de conferències amb debat sobre turisme i sostenibilitat que s'ha dut a terme durant aquest mes de novembre.

Aquest cop serà demà dimarts, a les 20:00 hores al Molí del Rei (Camí des Castell 53, Maó), quan el Dr. Groizard ens oferirà la ponència Crisis econòmica i canvi de model turístic.

Durant el transcurs de la conferència es posaran de manifest certs desafiaments en el que s'ha basat el model de creixement de “Sol i platja” de les Illes Balears, com són la sostenibilitat a llarg plaç, l'estacionalitat i la globalització.

Segons Groizard, la sostenibilitat suposa un repte per les institucions. L'activitat turística imposa uns costos a la societat pel consum de béns públics i béns comuns que s'han d'avaluar i corregir apropiadament mitjançant la intervenció de l'estat d'economia. Així es valorarà perquè les institucions actuals han sigut incapaces de garantir la sostenibilitat del model i perquè el creixement extraordinàriament ràpid dels guanys associats al turisme estan impedint l'adopció de mesures correctores que en garanteixen la sostenibilitat.

L'estacionalitat suposa un altre greu problema per a l'economia balear ja que ingents quantitats de recursos productius queden subempleats durant una gran part de l'any. Se n'avaluaran els seus efectes i es parlarà de com aquest aspecte és difícilment abordable a no ser que canviï el producte de reclam pel turista. Algunes iniciatives públiques i privades que s'han proposat seran avaluades críticament.

La creixent competència internacional en els destins de “Sol i platja” més propers suposa un desafiament a l'adaptació del model balear. La competència via preus i la diferenciació del producte són més importants en aquest context.

Finalment s'abordarà com la crisis econòmica actual està afectant a les limitacions del nostre model, anteriorment exposades.

El curs convida als assistents al diàleg i debat sobre qüestions que puguin conduir a reflexions necessàries de la societat menorquina entorn al tema a tractar. La conferència és gratuïta i oberta a tothom.

Aquest curs està organitzat conjuntament per la UIB i el GOB Menorca i compta amb la col·laboració de La Caixa.