Insostenibles en energia

last modified 2008-07-28 10:22
Insostenibles en energia

A Menorca s'han disparat les emissions de CO2

En els compromisos ambientals en matèria energètica, suspenem de manera clamorosa. Les Illes Balears superen en un 54% el màxim d'emissions de CO2 que marca el protocol de Kioto. I l'illa de Menorca encara va més enllà, i supera aquest límit en un 68%.

El GOB creu que la qüestió energètica necessita manco retòrica i més polítiques decidides, perquè la dinàmica que estem portant està totalment enfrontada als reptes de sostenibilitat. Recordem que el protocol de Kioto estableix que l'Estat espanyol pot augmentar les emissions de CO2 en un màxim del 15% respecte de les emissions de 1990. El Ministeri de Medi Ambient ha publicat aquests dies la relació d'emissions per Comunitats Autònomes. D'aquestes dades es desprèn que Balears va emetre, el 2006, un 76,65% més d'emissions de CO2 que el 1990. D'altra banda, les emissions a Menorca del mateix període van augmentar un 93,69%.

Estem, per tant, contribuint -i molt- al canvi climàtic i a que la contaminació atmosfèrica augmenti. Davant d'aquestes realitats, el GOB demana:

  • El foment de l'estalvi d'electricitat. El consum elèctric és el que més contribueix a les emissions de CO2 de Menorca. Cal posar especial atenció a l'ús correcte de l'aire condicionat i al foment de les bombetes de baix consum. L'estalvi econòmic que s'aconsegueix amb aquestes mesures també resulta molt significatiu.
  • La promoció constant del transport públic. Els desplaçaments amb vehicle propi són una altra gran font de contaminació.
  • Una aposta decidida pel foment de l'energia solar. A Menorca és especialment urgent consensuar criteris entre administracions perquè sigui fàcil i segur invertir tant en energia solar fotovoltaica (per produir electricitat) com en energia solar tèrmica (per escalfar l'aigua domèstica).

Cal recordar que, en el tema energètic, l'actitud dels ciutadans també té molt a veure amb el resultat final. Hauríem d'intentar anar corregint els actuals costums, per tal de disminuir l'impacte ambiental que ara estem provocant.