Les Associacions de Menorca, en la màxima categoria nacional

last modified 2010-06-28 12:55
Les Associacions de Menorca, en la màxima categoria nacional

Roda de premsa on s'han explicat els fets

Comunicat de premsa de set associacions.

Les organitzacions no lucratives de Menorca demanen una reunió urgent amb el president del Govern Balear, Sr. Francesc Antich. Les entitats signants sol·licitaran al president un tracte similar al que s'ha dispensat a determinades entitats esportives. La solució ràpida que ha trobat el Govern per possibilitar les aspiracions d'aquestes, pensam que també pot servir per garantir el futur de la feina de primer nivell que realitzen les organitzacions socials de l'Illa.

Entenem que el Govern de les Illes Balears, com ha fet en els casos referits, pot avançar a les organitzacions no lucratives (ONL), amb totes les garanties, els diners que tenen ja concedits. Un préstec sense interès que s'aniria retornant a mesura que les entitats cobrin els ajuts compromesos.

Així mateix, hem demanat també una reunió amb el President del Consell Insular de Menorca, Sr. Marc Pons, per tal que intercedeixi en favor d'aquesta petició, o articuli també en el Consell Insular mesures en la mateixa direcció.

Les organitzacions socials presentam a les Administracions, i a entitats privades, els nostres projectes. Alguns d'aquests es reconeixen com a d'utilitat evident, o de necessitat substancial, com a servei a la societat, i recullen el compromís de suport econòmic que els fa viables. El sistema administratiu establert, molt habitualment, requereix que les entitats avancin els diners.

Desgraciadament, aquesta situació desincentiva a moltes entitats a posar en marxa projectes interessants. A més, si l'Administració retarda el pagament del compromís, es generen seriosos problemes de tresoreria a les entitats. En aquest moment, alguns ens privats, i fonamentalment les administracions públiques, deuen a les set organitzacions sotasignants gairebé la quantitat de 2.000.000 €. D'aquí el motiu de la petició urgent de reunió: solucionar aquest greu problema present, i establir una solució ràpida de futur que no aturi la iniciativa ciutadana per desenvolupar activitats en benefici de la comunitat.

Volem recordar que aquestes organitzacions són entitats sense ànim de lucre, algunes declarades d'utilitat pública, i que tenen una clara vocació de servei a la societat menorquina. Un servei que se centra en l'atenció social i la posada en valor del nostre patrimoni natural, cultural i paisatgístic. Un servei que en alguns casos ha merescut les màximes distincions a nivell autonòmic i nacional, i així mateix s'ha valorat fora de les nostres fronteres. La feina que realitzem acumula una incidència directa de més de 50.000 persones anualment, i implica una plantilla de 85 professionals i milers d’associats i voluntaris.

Les associacions presents entenem que aquesta petició ha de ser atesa amb celeritat atès el precedent recent, i que, per tant, el Govern, i/o el Consell Insular, respondran positivament en l'activació del préstec sense interessos a les entitats socials de l'Illa. Consideram que no hi ha d'haver problemes de manca de disponibilitat de diners, ni una gestió burocràtica complicada per al compliment estricte de la legalitat vigent, que impossibilitin posar a disposició de les entitats ràpidament aquest préstec, ja que pensam que també estarà més que justificat.

 

Associació de Premsa Local de Menorca

Associació Líthica

Càritas Diocesana de Menorca

Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca

GOB Menorca

Fòrum 3er Mil·lenni

Fundació Hospital Illa del Rei

 

Igualtat de tracte per a totes les associacions de Menorca

Posted by Anonymous User at 2010-06-28 13:35
Em sembla molt bé i molt justa la vostra demanda.

Igualdat i transparència

Posted by Anonymous User at 2010-06-28 14:28
Moltes gràcies per evidenciar les diferències de tracte que encara apliquen les nostres administracions. A quina associació ciutadana li hagueren donat més doblers si encara tingués pendent de justificar 150.000 euros? A qui li hagueren deixat 1 milió i mig d'euros en només un setmana?
La vostra pàgina és tot un exemple de coherència. Avui mateix em faré soci vostre.

Les prioritats del Govern Balear

Posted by Anonymous User at 2010-06-29 09:27
Una vegada més constatam quines són les prioritats del nostre govern: el pa i circ abans que la política social!