Educació ambiental: 7.550 participants

last modified 2007-09-19 10:52

El Servei d'Educació Ambiental (SEA) del GOB ha atès aquest curs escolar a 7.550 participants mitjançant 302 activitats. Aquest resultat representa el tercer any amb més participació des de la creació del servei, el 1993. Podem dir que des de 1998, el SEA es caracteritza per haver assolit una participació estable que oscil·la entre les 250 i les 350 activitats per curs escolar.El públic majoritari ha estat l'escolar amb un 95 % de les activitats, on els que més han participat han estat els alumnes d'educació infantil (EI), seguits dels de primària (P) i secundària (S). Com cada any, també hem realitzat excursions adreçades a grups adults de fora de Menorca, tant nacionals com a internacionals, i mòduls formatius que, encara no representar el gruix de les activitat, ocupen un lloc molt important en l'educació ambiental del GOB.

Tots els municipis de l'illa han participat, excepte el de Mercadal i Es Castell. Maó ha estat el més destacat per la seva presència, seguit de Ciutadella, Alaior, Sant Lluís, Ferreries i Migjorn. Aquestes diferències de participació vénen donades per la mida de la població i les ajudes que proporcionen els ajuntaments a les escoles. De totes maneres, hi ha una part de les activitats que han estat realitzades amb el finançament de la pròpia escola.

Volem remarcar l'augment que s'ha experimentat a Ciutadella gràcies als ajuts donats per Sa Nostra amb la finalitat d'arribar a quasi bé tots els grups d'educació infantil amb l'activitat En Punxes, un eriçó, la qual cosa representa un 26 % de les activitats realitzades en aquest municipi.

Pel que fa a les 18 activitats oferides aquest curs (de les quals cinc eren noves) la que més participants ha rebut ha estat En Punxes, un eriçó (EI), seguida de L'Hospital d'animals (EEI, P i S), Animalets (EI), Anam d'excursió (P), Medi Marí (S) i Visitam un Lloc (P). Hi ha activitats que es mantenen curs rere curs, degut a la demanda que susciten, com és el cas de La fàbrica de reciclar paper.