La casa dels errors, el póster

last modified 2007-03-29 13:17
Traducción automática al castellano

El Servei d'Educació Ambiental del GOB acaba d'editar un pòster didàctic, amb il·lustracions del dibuixant menorquí Zaca, anomenat "La casa dels errors". Es tracta d'un edifici molt peculiar que representa les diferents dependències d'una casa i on s'estan donant diferents accions que perjudiquen el medi ambient d'una manera molt gràfica i divertida. Problemes com el canvi climàtic, el forat d'ozó, la contaminació del mar, la desertificació i la desforestació, es contemplen en aquest nou recurs didàctic per a les escoles que, per tal de poder aprofitar-lo, incorpora un petit qüestionari que convida a parar atenció en tots els gests que fem a casa en contra de la natura.


Més informació

Estem distribuït exemplars per tots els centres educatius de primària i secundària de l'illa per a que cada grup escolar tingui el seu pòster i pugui treballar damunt aquest, tot desitjant que "La casa del errors" ajudi a tots els professors i professores en la tasca educativa de conscienciació i sensibilització ambiental.

L'edició d'aquest recurs ha estat possible gràcies a la col·laboració de Norbus i els Ajuntaments de Maó, Mercadal i Ferreries.