Energies alternatives, amb consens

last modified 2007-09-19 10:52

Frenat el projecte més polèmic, cal que els nous equips de govern sorgits de les recents eleccions es plantegin criteris clars i treballin el màxim consens per abordar el problema del consum energètic i la implantació d'energies netes.Una vegada aturat l'intent d'aprovació in extremis del projecte de parc eòlic sobre l'ANEI de Son Bruc i Ses Comunes, que tanta crispació social ha provocat, el GOB vol agrair la capacitat de reacció de la població menorquina i també el manteniment del compromís del fins ara conseller de Medi Ambient, Jaume Font. Ara, caldrà assegurar-se que el projecte de Son Bruc quedi definitivament desestimat pel nou Govern.

Aconseguit això, és l'hora de recordar que és possible la implantació d'energies renovables si es treballa el consens social i s'acorden normes de transparència. En aquest sentit, el GOB recorda les propostes que ja va fer fa uns mesos:

1) Exigir la derogació de la modificació de la Llei de sòl rústic, feta el 30 de desembre passat, que permet al Govern Balear autoritzar parcs eòlics a qualsevol lloc sense tenir en compte la planificació territorial existent ni l'opinió de cap institució menorquina.

2) Demanar la creació d'una comissió que reuneixi les administracions autonòmiques, insulars i locals per acordar criteris a aplicar en l'autorització de les energies alternatives.

L'energia eòlica necessita vials amples i moviment de maquinària pesada, la qual cosa fa molt poc compatible la seva instal·lació a zones d'alt valor natural. Però Menorca podria aprofitar el seu potencial eòlic si s'apostàs per zones amb baix valor natural.

Així mateix, l'energia solar fotovoltaica hauria de ser incentivada en zones industrials, en sostres urbans, i es podria acceptar també en sòl rústic sempre que compleixi els requisits d'integració paisatgística, mínima alteració del terreny i màxima reversibilitat.

3) Demanar la creació d'una Comissió, amb participació ciutadana, que es dediqui a fomentar l'Estalvi Energètic, amb reptes anuals clars per disminuir el consum innecessari.

Un percentatge important de l'actual consum energètic és superflu (per exemple, els aparells d'aire condicionat que es fan funcionar molt per sobre del que és necessari), i el seu estalvi no implica renunciar a la qualitat de vida.

Cal donar a entendre que, en l'actual context de canvi climàtic, malgastar inútilment l'energia ja no serà equiparable a un alt nivell de vida, sinó que serà sinònim de poca cultura.