Menorca Tot l'Any, al Jutjat

last modified 2007-09-19 11:04

El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha admès a tràmit el contenciós interposat pel GOB contra la Conselleria de Turisme del Govern Balear per la resolució en la concessió d'ajuts a entitats que s'acolliren al programa Menorca Tot l'Any de 2006.El mes d'abril de 2006, la Conselleria de Turisme del Govern Balear va decidir distribuir els ajuts assignats al programa Menorca Tot l'Any a través de l'entitat privada Foment del Turisme. Una resolució i un procediment que a criteri del GOB incompleix la legalitat vigent pel que fa al repartiment de diners públics, perquè una entitat privada no pot distribuir diners públics i manco sense unes bases prèvies que s'hagin fet públiques.

Aquesta situació va motivar la interposició d'un recurs d'alçada davant el Conseller de Turisme del Govern Balear, sol·licitant la nul·litat del procediment. En no obtenir resposta del Conseller, el GOB s'ha vist amb l'obligació d'interposar un recurs contenciós administratiu, per tal de defensar la transparència en el repartiment de fons públics i la no utilització dels ajuts públics com a eina instrumental per a satisfer o castigar les entitats socials en funció a la seva sintonia amb el govern de torn.

El GOB, que va renunciar a l'ajut concedit, ja va denunciar públicament la manca de transparència en el procediment seguit l'any 2006 i el perill que podia representar per a les entitats en la pèrdua de consideració del treball realitzat, i consegüentment, la reducció d'assignació de diners públics que estalonin la participació de les entitats en programes d'interès general. Desgraciadament, enguany s'ha repetit la situació, i se segueix sense donar explicacions de com s'està considerant des de l'administració autonòmica la feina de les entitats que treballen per millorar la situació turística de Menorca.

El GOB espera que, atenent al procediment iniciat per la Justícia, es pugui conèixer com es va seguir la tramitació en la concessió d'ajuts del programa Menorca Tot l'Any 2006, que s'acabi la manca de transparència i que es recuperi el suport als programes que donen qualitat turística a Menorca, igual que s'ha seguit fent a les altres Illes.