Pla General de Maó. Debatre ara per a garantir el futur.

last modified 2008-03-27 13:11

El GOB ha participat de manera activa en l'anterior fase d'Avanç del Pla General de Maó i també ho vol fer ara, en la fase d'aprovació inicial.

L'entitat valora positivament el plantejament global del nou Pla i celebra algunes incorporacions que s'hi han fet en la primera fase, però això no evita que trobi discrepàncies de pes en algunes altres propostes concretes. La majoria d'aquestes discrepàncies es van comunicar prèviament en reunions mantingudes amb l'equip redactor, amb l'equip de govern i també amb regidories específiques. D'altres, es detecten ara, o bé perquè es tracta d'actuacions noves, o bé perquè abans la informació no oferia el nivell de detall actual.

El debat s'ha de produir ara, o ja no tindrà sentit. Per aquests motius, des del respecte però des de la lliure opinió, el GOB anirà donant difusió a les coses que es consideren d'importància ambiental.

Dins dels aspectes positius, es comparteix l'aposta de creixement cap al sud, la qual cosa permet el manteniment de dues falques verdes importants (Llucmaçanes i Gràcia) que afavoreixen un contacte molt interessant entre ciutat i àmbit rural.

Es valora també positivament el fet que s'hagi incorporat la possibilitat de canviar la via orbital que preveu creuar Llucmaçanes, per una via més propera que voregi La Salle. El PGOU no defineix quina opció es prendrà i ho deixa a criteri del Pla de Carreteres, però és una passa endavant que s'hagi recollit l'alternativa presentada pel GOB.

Així mateix, el Pla permet la creació de la major part de l'anell verd que el GOB va proposar l'abril del 2006 i que pot constituir una infraestructura bàsica per a la mobilitat a peu o en bicicleta dels pròxims anys.

En el capítol d'aspectes negatius es citen la proposta d'ubicar una nova planta de triatges en sòl rústic, en tost de proposar-la en el sòl industrial previst per la Va. Fase del Polígon. El GOB creu que no és admissible que es segueixi ordenant el territori en base a la propietat dels terrenys i no a criteris lògics dels espais i els seus valors.

D'altra banda, el GOB vol fer pública la preocupació pel tractament que el Pla preveu per a les sínies de l'interior del casc urbà. Es tracta dels únics espais lliures de què Maó disposa per ara i per al futur. El PGOU fa una aposta de reducció dràstica d'aquests espais, per transformar-los en edificis de nova construcció i en aparcaments. L'entitat està preparant algunes alternatives per oferir suficient aparcament, viabilitat econòmica a les operacions i manteniment de la major part de zona verda de les sínies. Aquí es mostren les referents a la Sínia des Cuc:


Sínia des Cuc, projecte de l'Ajuntament


Sínia des Cuc. Proposta del GOB


A nivell de mobilitat, preocupen molt els efectes d'atracció de vehicles per carrers del casc antic que podrien provocar actuacions com l'accés a un aparcament des de la Costa de Ses Voltes, o l'accés rodat a la Sínia des Cuc pel carrer de Sant Ferran.

Per últim, es vol fer esment a la manca de compromisos en matèria d'aigua dolça que la normativa actual del PGOU presenta. Aspectes com l'aprofitament de les aigües pluvials o la doble xarxa per a aigües grises dels nous edificis, o la previsió de dipòsits subterranis per a recollida de pluvials a noves places, són coses que s'haurien d'incorporar, tenint en compte que s'estan establint les bases que regularan la ciutat per als pròxims 15 o 20 anys.


El GOB està organitzant un acte divulgatiu, on s'oferiran aquestes i moltes altres qüestions, el dimecres, dia 2 d'abril, a les 20 hores, al local social del Molí del Rei (Camí des Castell, 53 de Maó).