Bon seguiment de les xerrades a la fresca del Centre de la Natura

last modified 2011-08-26 14:08
Bon seguiment de les xerrades a la fresca del Centre de la Natura

Les xerrades a la fresca es fan cada any a l'estiu

Les Xerrades a la fresca, que el Centre de la Natura de Menorca organitza cada any a Ferreries, han tingut un bon seguiment. La mitjana ha depassat el centenar de persones a cada una de les tres xerrades que s'han fet.

  • El geòleg Joan Rosell va obrir el cicle amb una provocadora visió de les roques. Ens va fer veure que la humanitat ha depengut sempre de les pedres. Fins i tot molt més ara que en l'Edat de Pedra. Molts dels materials, matèries primeres i fins i tot l'energia de que depèn la nostra economia surten de les pedres. Pensem en el petroli o el carbó. I també en què cada vegada fem servir més metalls i minerals rars. A nivell local, les roques de Menorca també han condicionat la nostra economia i la nostra cultura. L'illa té una elevada diversitat geològica, que es tradueix en molts de tipus de roques, que han donat lloc a una geomorfologia concreta, que ha permés la formació dels nostres ports i cales, els barrancs, els plans, les zones humides, els aqüífers... L'agricultura i la ramaderia en depenen directament, però també el turisme i les altres activitats econòmiques. L'arquitectura i la cultura tradicional han sabut trobar a cada tipus de roca el seu ús més adequat: el marès, la pedra viva, la pedra del Toro, la llosella, la pedra esmoladora, la pedra gravera...
  • La segona xerrada va ser la del sociòleg Antoni Petrus, sobre crisi, ciutadania i educació. Es va evidenciar que l'estat del ben estar, resultat d'una cojuntura econòmica favorable, ha fet que les administracions hagin pogut donar resposta a necessitats bàsiques com la salut o certes prestacions socials, però no ha contribuït ha donar resposta a necessitats més personals, ni ha contribuït a la participació social. Abans al contrari, ha fomentat l'individualisme i el fer veure que les administracions són la solució a gairebé tot. I per tant ha desincentivat que la gent es senti responsable dels problemes i de contribuir a solucionar-los. La participació ciutadana és la base per a capgirar aquesta situació, però requereix que les persones estiguin formades i avesades al diàleg constructiu. Quan els ciutadans es preocupen directament dels problemes, a través d'associacions, entitats o empreses, l'administració es veu obligada a ser més transparent i a escoltar, i les solucions són més efectives i s'evita la corrupció. La participació ciutadana ha de ser iniciativa de la gent. Quan és l'administració qui pretén fomentar i/o dirigir la participació, difícilment funciona. Però a participar se n'ha d'aprendre, i aquí és on juga un paper fonamental l'educació, no sols als centres escolars, sinó també a l'àmbit familiar on s'ha de fer efectiva la corresponsabilitat de preocupar-se dels problemes i trobar solucions. Els municipis són l'àmbit social on la participació ciutadana és més fàcil, i per tant els ajuntaments, encara que no només, s'haurien de preocupar de fomentar el teixit associatiu i facilitar mecanismes d'intercanvi d'informació i diàleg.
  • L'última de les xerrades va ser a càrrec del paleontòleg Josep Quintana Cardona, sobre les faunes insulars de Menorca, entre les que hi ha la del conill gegant. La fauna que viu a Menorca actualment és molt diferent a la que hi havia quan l'espècie humana hi va arribar. De fet es coneixen tres faunes diferents que es van anar substituint en el temps, des de fa uns 15 milions d'anys. Una va ser la del conill gegant, que convivia amb un munt d'altres animals, com granotes, serps, escurçons, àguiles, etc. El conill gegant té les característiques d'una espècie típica que ha evolucionat en un medi insular, amb una baixa predació: mida gegantina, visió binocular, pèrdua d'agilitat i velocitat, major estabilitat motriu, reducció del cervell, etc. No se sap com es va produir l'extinció de la fauna del conill gegant, de la qual l'únic supervivent actual és la sargantana que viu als illots. Posteriorment a Menorca hi va viure la fauna del Myotragus, que es va extingir quan Menorca va ser colonitzada per l'espècie humana, que va introduir la resta de vertebrats terrestes que formen la nostra fauna actual.


Actualment, al Centre de la Natura s'hi poden veure les exposicions El medi ambient de Menorca, i també Roques, minerals i fòssils. Un passeig de 400 milions d'anys per la història de Menorca, les dues en diferents idiomes. Està obert de dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30. És una iniciativa de l'Ajuntament de Ferreries, el Consell Insular i el GOB.

Xerrades a la fresca

Posted by Anonymous User at 2011-08-26 19:33
He seguit amb molt de gust les tres xerrades i he visitat l'exposició al Centre de la Natura; tot va esser molt ben organitzat i recomano la visita al Centre a tothom ja que l'exposició està molt ben montada i molt ben conduïda amb el seu recorregut.

xerrades

Posted by Anonymous User at 2011-08-27 09:02
ENHORABONA!
Consider que heu tengut molt bon criteri en triar els temes i les persones.
M'ho he perdut.Ho sento.
Gràcies igualment.
Chelo