Per què no reguen de vespre?

last modified 2008-08-26 12:21
Per què no reguen de vespre?

Vista aèria del regadiu de Ses Tavernes

Hi ha algunes finques agràries que, des de fa anys, es passen tot l'estiu regant blat d'indi en hores de ple sol. El GOB s'ha dirigit a les administracions amb competències en el tema per demanar que es fomenti el rec de vespre.

Any rere any, es ve repetint la mateixa situació. Alguns llocs de Menorca, ben identificats, estan aplicant un model agrari molt intensiu, basat en els regadius de farratges durant l'estiu i en les hores de més sol. Això es tradueix en una enorme pèrdua d'aigua, que ningú aprofita, degut a la gran evaporació que es produeix. Una pèrdua que, en la situació que es troben els aqüífers de Menorca, no es pot seguir permetent.

Resulta difícil d'entendre, per exemple, que a Ciutadella s'estigui construint una dessaladora, amb una gran inversió pública, i que a la vegada es permeti que finques com Ses Angoixes o Ses Tavernes, estiguin regant cada migdia. Segons dades de l'organització internacional WWF, cada hectàrea de blat d'indi consumeix el mateix que 24.000 persones, o sigui, tot el poble de Ciutadella. Malgrat aquestes xifres escandaloses, les repetides gestions que el GOB ha fet davant la Direcció de Recursos Hídrics del Govern Balear, no s'han traduït en cap canvi fins al moment.

Per què no reguen, al manco, el vespre? Aquesta és la gran pregunta que molts menorquins i visitants es fan, després d'indignar-se veient el gran malbaratament d'aigua que fan les mencionades finques, visibles des de la carretera general. I per què les administracions no actuen per tal d'evitar la pèrdua d'aquesta gran quantitat d'aigua que ningú aprofita? Ja fa molts anys que existeixen sistemes per activar els recs de manera automàtica. Si el rec es fes de vespre, s'estalviarien moltes tones que ara s'evaporen de manera inútil.

La manca d'aigua dolça duu camí de ser un dels principals problemes ambientals dels pròxims anys a la nostra illa. És hora de demanar manco declaracions per quedar bé i més actuacions per reconduir práctiques inacceptables. Per sort, la majoria dels pagesos es mostren conscients del problema i els llocs que duen a terme el rec a ple sol estan ben identificats.