El Socarrell virtual

last modified 2010-06-02 12:13
El Socarrell virtual

La custòdia agrària i marina protagonitzen aquest nombre

Aquí pots trobar la versió digital del darrer Socarrell, la revista trimestral dels socis i sòcies del GOB Menorca. A partir d'ara el publicarem tant en paper com via Internet, amb la idea de facilitar-ne la divulgació.

La versió web permet l'estalvi de paper i el reenviament amb uns simples clics entre persones connectades, mentre que la versió en paper resulta més adequada per llegir en ocasions on no es disposa d'ordinadors, i per a l'intercanvi de mà a mà.

Cada vegada que surti un número nou de la revista, ho publicarem a la web i avisarem a tothom que estigui subscrit a la llista de correu.

l'edició

Posted by Anonymous User at 2010-05-26 12:19
Perquè no l'editau en format pdf, me semble que seria més còmoda de llegir.

Fromat pdf

Posted by domenec at 2010-05-26 15:02
A la part superior de la pantalla del socarrell hi ha diverses opcions, una de les quals és davallar-lo en pdf