Celebrada la reunió interinsular del GOB

last modified 2008-05-26 14:06
Celebrada la reunió interinsular del GOB

Roda de premsa celebrada a la seu del GOB Mallorca

El GOB, que té presència a cada illa balear, celebra cada any una trobada, on representants de cada lloc comparteixen idees, propostes i documentació sobre els temes que els afecten, per tal de trobar postures comunes i sistemes de col·laboració interinsular.

La trobada es celebra cada any en una illa diferent, i l'edició d'enguany va ser el darrer cap de setmana, del 23 al 25 de maig, a Mallorca. A continuació hi ha el comunicat de premsa conjunt, amb les principals conclusions.TOTES LES SECCIONS INSULARS DEL GOB ES REUNEIXEN A PALMA

Demanen que l'Autoritat Portuària de Balears no ampliï els ports de Palma i Eivissa.
Proposen la inversió en sectors bàsics per a la sostenibilitat i no en construcció desproporcionada.
Proposen l'elaboració d'un Pla Insular de Costa per el litoral Balear (PIC).

Enguany, la reunió interinsular del GOB es celebra a Palma per tractar les campanyes conjuntes en matèria de litoral, ordenació del territori, urbanisme, aigua, energia i espais naturals.


ELS PROJECTES DE PORTS SÓN INSOSTENIBLES

La mala ordenació i gestió del litoral de les illes Balears és el tema que genera més preocupació a les quatre seccions insulars del GOB. El GOB acusa l'Autoritat Portuària de Balears (APB), presidida per Francesc Triay, per promoure les agressions més greus contra el litoral i la sostenibilitat de totes les illes Balears. L'Autoritat Portuària de Balears promou dos projectes concrets que el GOB considera molt insostenibles:


Al Port d'Eivissa, l'APB proposa l'ampliació del port consistent en la creació de 8,5 hectàrees de plataformes de formigó a l'abric del dic de Botafoc, per tal d'incrementar el trànsit d'embarcacions turístiques de luxe i l'abastament de mercaderies, que suposarien incrementar la pressió sobre el medi i la societat desproporcionadament. La plataforma Eivissa al límit ha demanat la destitució immediata del Sr. Francesc Triay.


Al Port de Palma, l'APB proposa afegir un nou dic paral·lel al dic de l'Oest per la seva part exterior, que el seu president quantificà en un increment de la superfície de 100 hectàrees, mentre que a l'actualitat les infraestructures portuàries de Palma ocupen ja 110 hectàrees. Aquesta obra promourà més creixement i insostenibilitat, desfiguraria la façana marítima de la ciutat i suposaria un dispendi previst de 1.000 milions d'euros, amb el que es pretén justificar l'entrada de capitals privats, en una operació de privatització de les instal·lacions del port inadmissible.


EL CAMÍ COMENÇA AMB UN PIC

Els Plans Insulars de Costa (PIC) han de contenir el creixement desordenat del litoral de les Illes Balears i amb una integració dels usos prevists i totes les administracions competents. Menorca ha iniciat ja la definició del seu PIC, a proposta del GOB i amb la receptivitat de totes les administracions públiques, llevat de l'APB.


MANTENIR EL CREIXEMENT NO ÉS EL CAMÍ

Aquestes obres d'infrastructures portuàries formen part de les polítiques anunciades pels governs per incentivar l'activitat de la construcció, amb l'objectiu de mitigar l'impacte de la recessió econòmica. El GOB proposa que les inversions es facin en matèria de sostenibilitat, benestar i cohesió social: millorar la gestió de l'aigua, promoure les energies renovables, resoldre la gestió dels espais naturals, rehabilitar els barris degradats i les zones hoteleres decadents, estendre i intensificar les línies de tren, cobertura pública sanitària, educativa, cultural...


Les dificultats pressupostàries del govern Antich i la revisió del finançament autonòmic justifiquen donar prioritat a les inversions més necessàries per a la nostra salut social i ambiental. Les inversions en infraestructures per créixer més sobren i, en canvi, el que cal és invertir en sostenibilitat.