Jornada per a les associacions de Menorca

last modified 2010-03-26 14:18
Jornada per a les associacions de Menorca

Cartell informatiu

Dissabte 10 d’abril tindrà lloc una Jornada per a les associacions de Menorca que durà per títol "Amb les associacions asseguram el futur avui". El contingut d’aquesta Jornada serà el següent:

 • Ponència, "El tercer sector com element clau de la societat" a càrrec de Víctor Bayarri i Català, president de la Fundació Koine-Aequalitas.
 • Presentació del Pla per a les Associacions de Menorca definitiu.
 • Accions a curt i mitjà termini a emprendre.

Al llarg del darrer any la  proposta del Fòrum d’ONG de Pla per a les Associacions de Menorca ha passat per tots els municipis, on s’ha presentat, s’ha debatut i s’han recollit les opinions i valoracions de diferents col·lectius. Hi ha participat unes 50 associacions en total.

D’aquest procés ha sorgit un retrat de l’estat actual de la societat civil menorquina i de quines són les seves prioritats. Procés caracteritzat per una absoluta transparència i un respecte màxim a una autèntica participació ciutadana democràtica. Una iniciativa autogestionada per les pròpies entitats, amb una total independència i que pretén ser un full de ruta per retornar a la societat civil menorquina el paper que li correspon.

Tots els que creiem que Menorca deu molt i necessita més de la societat civil ens preocupa que aquests darrers anys hagem entrat en un espiral de sostreu-li possibilitats. El model socio-polític imperant diu respectar i tenir en compte el tercer sector però no fa quasi res per evitar que algunes circumstàncies creades pel propi model restringesquin cada cop més la seva vida. Constatam després d’aquest procés, en general, que l’estat de les associacions menorquines necessita deixar de ser un tema secundari i menor en la política de quasi totes les institucions i que s’ha de produir una posada el dia  en la relació entre comunitat i associacions.

Esperam que les propostes del Pla definitiu i les accions a curt i mitjà termini que proposarem dia 10 d’abril siguin les primeres passes d’un treball conjunt per assegurar una riquesa civil que aporti la intel·ligència comunitària que necessita Menorca.

Un resum de l’estat actual detectat al llarg d’aquest any i que ens porta a la jornada de dia 10 és el següent:

 • Les associacions necessiten un servei de suport i assessorament, de formació individualitzat, que sigui permanent, per modernitzar-se.
 • Consideren que l’educació en l’entorn comunitari que ofereixen escoles i instituts és incompleta si no és motiu d’ensenyança també el tercer sector de la nostra illa, com ho són l’economia de mercat o les institucions públiques.
 • S’han de resoldre d’una vegada les exigències i relacions burocràtitzants  amb les institucions que asfixien l’accés a recursos i la capacitat d’acció de les entitats.
 • Es fa necessari que la societat reconegui com a un mèrit, a efectes de tot tipus, la dedicació a les feines associatives. Avui es reconeix més un curs de 20 hores d’anglès que 20 anys de feina en una entitat clau en la vida de qualsevol poble de Menorca.
 • Les associacions necessiten un lloc comú on centralitzar informació, activitats, ofertes i demandes de voluntariat, compartir experiències, obtenir ajudes.
 • El finançament de la vida de les associacions ha d’entrar en fórmules més regulars i normalitzades que permetin una major llibertat, creativitat i regularitat de les iniciatives. Quina és la part de les contribucions ciutadanes seria bo que revertissin al tercer sector i no les acaparés l’Administració?
 • La majoria de col·lectius té la sensació, tot i la referència política constant a la participació ciutadana, que aquesta és bastant embrionària, i no ha aconseguit el nivell de maduresa en què realment sigui efectiva l’opinió i l’experiència dels ciutadans articulada per mitjà de les associacions.
 • Tampoc no existeixen sistemes clars que facilitin la presència de les opinions de les associacions en els mitjans de comunicació. Es contrasta poc l’actualitat dels problemes locals i insulars amb allò que es debat en les associacions.
 • Una part important de la modernització i evolució de la societat civil menorquina vindrà de la capacitat de crear sistemes de treball en xarxa, de com els nostres col·lectius puguin sumar i enriquir-se mútuament.
 • Les entitats necessiten tenir accés als recursos de les noves tecnologies. Aquest procés s’ha d’afavorir des dels recursos públics com es va fer per a les empreses i institucions si no volem que aquest avenç es retardi perillosament.

Dia 10 d’abril dedicarem la jornada a debatre algunes solucions. La participació de quantes més associacions millor farà que la implantació dels canvis sigui més profitosa per a la vida associativa de les nostres comunitats locals i insular.