Nou Pla Hidrològic: El GOB demana control sobre els regadius

last modified 2009-03-26 11:51
Nou Pla Hidrològic: El GOB demana control sobre els regadius

Els torrents de Menorca, els pitjor conservats de les Balears

El regadiu suposa a Menorca unes extraccions similars a les que es realitzen per abastir tota la població resident i turística de l'illa. L'actual manca absoluta de control del regadiu tampoc es corregeix en l'esborrany del nou Pla Hidrològic de Balears.

El Pla Hidrològic és l'instrument que ha de regir les polítiques d'aigua en els pròxims anys. Ara s'està revisant a nivell de Balears, perquè així ho obliga la Directiva Marc de l'Aigua que pretén recuperar el bon estat de les masses d'aigua a l'any 2015. El GOB ha estudiat el nou Pla a fons i ha descobert incompliments molt importants de la norma europea.

L'esborrany, actualment a exposició pública, mostra un important seguit d'errors i de deficiències, que tenen sempre la mateixa tendència: minimitzen el problema i allarguen l'aplicació de solucions. Així, les sortides per regadiu (que en altres estudis i en altres apartats de la mateixa memòria es situen en 12,6 Hm3/any) apareixen en la taula de balanç hídric només amb 5,5 Hm3/any (menys de la meitat dels reals).

En aquesta taula de balanç hídric, que ve a resumir com evolucionen els aqüífers comptant entrades manco sortides, es detecten altres errors. Les entrades per aigua de pluja apareixen exagerades respecte a les que es poden deduir de les dades de pluviometria i s'arriba fins i tot a comptar com a recàrrega de l'aqüífer l'aigua de la mar que s'infiltra.

En tost de respectar el calendari europeu del 2015 com a fita per recuperar el bon estat dels aqüífers, el Pla plateja que a la zona de Ciutadella s'ajorni fins al 2021 i la de Maó fins al 2027, sense cap programació d'actuacions entremig (el document d'actuacions es queda, en la seva major part, en l'anunci de nous estudis).

En les al·legacions que hi presenta, el GOB proposa coses com un control especial a les 15 finques que presenten regadius més extensos, la prohibició de rec de farratges per aspersió en hores de ple sol, el respecte del calendari europeu de 2015 o la millora de les depuradores per disminuir el problema del mal estat dels torrents (quasi tots els de Menorca surten en estat deficient). També demana que les aigües depurades només s'usin per regar zones turístiques de la costa, perquè l'elevada presència de sal a moltes depuradores fa perillós el rec de zones de conreu.

En opinió del GOB, si s'aprova tal i com està ara, el nou Pla Hidrològic significaria un flagrant incompliment de la Directiva Marc de l'Aigua i una pèrdua de la que potser sigui la darrera oportunitat de poder recuperar el bon estat hídric de Menorca. L'entitat confia que les institucions menorquines reaccionaran davant el Govern Balear tal i com un tema d'aquesta importància es mereix.

Aquí pots veure el document complet de les al·legacions presentades.