Acords sobre l'aigua as Migjorn Gran

last modified 2008-08-12 12:02

Les millores en la depuradora i la revisió de pèrdues d'aigua potable a la xarxa municipal són dos dels principals reptes que l'Ajuntament des Migjorn vol abordar en matèria d'aigua.

L'equip de govern i el GOB s'han reunit recentment per estudiar les propostes que l'associació ecologista ha enviat a totes els administracions públiques. Es tracta de plantejar polítiques que puguin anar revertint l'actual dinàmica de baixada d'aqüífers i la contaminació per nitrats que afecta bona part de l'illa. Així mateix, aquestes propostes pretenen facilitar el compliment de les obligacions que marca la Directiva Marc de l'Aigua per als propers anys.


2008, la nostra aigua, la nostra herència


Així, l'Ajuntament està preveient revisar les tarifes d'aigua per gravar amb més cost els usos sumptuaris, com ara les piscines. Així mateix, l'equip de govern està treballant per poder solucionar els problemes actuals que impedeixen l'aprofitament de l'aigua depurada per a les zones enjardinades de Sant Tomàs, o en la separació de les aigües pluvials de les residuals.

Des del GOB es van suggerir qüestions com la regulació d'usos en el perímetre de càrrega dels pous d'abastiment públic, la connexió al clavegueram dels trams que manquen a Sant Tomàs i, especialment, la vigilància estricta de la depuradora, que aboca al barranc que va a parar a Son Bou i que actualment provoca importants afectacions al torrent. L'Ajuntament estudiarà també la revisió progressiva de la xarxa municipal de distribució d'aigua, necessitada de reformes, per buscar fórmules de col·laboració amb d'altres Administracions que facin possible la modernització dels serveis