El Decret de Turisme, o l'excusa per a l'urbanisme

last modified 2009-01-27 11:38
El Decret de Turisme, o l'excusa per a l'urbanisme

Arenal d'en Castell

La història d'aquestes illes està repleta de casos on l'activitat turística s'ha fet servir com excusa per aplicar, en realitat, negocis urbanístics. Sembla que aquesta tendència tornar a revifar amb la proposta de Decret que l'actual Conseller de Turisme del Govern Balear pretén tirar endavant.

I és que ja ho diuen prou que la crisi sempre és una oportunitat. En aquesta ocasió, n'hi ha que pretenen que sigui una oportunitat per tornar practicar l'especulació urbanística de sempre. I si no, vegeu el què diu la proposta d'aquest decret que públicament s'ha presentat com un intent de "modernitzar" les places turístiques.

Diu el text que promou el Conseller Nadal que les places que es vulguin "modernitzar" quedaran excloses dels paràmetres urbanístics i turístics que ho impedeixin. A la pràctica, això vol dir ampliació de volums, ampliació d'ocupació de terrenys, ampliació de densitats i altres coses per l'estil. O sigui, que en molts casos el què es pretén es ampliar el nombre de places sobre un mateix espai (horitzontal i/o vertical), i poder-se saltar les normatives urbanístiques i de qualitat turística que tants anys ha costat anar aplicant. La crisi com excusa per negocis inconfessables. Del tot inacceptable.

Encara n'hi ha més. També diu que les "noves activitats econòmiques" que es vulguin posar en marxa podran iniciar-se sense disposar de les llicències prèvies. Una altra pretensió de la política de fets consumats, a partir de botar-se els requisits més bàsics per impedir que els interessos particulars no vagin en detriment dels interessos generals. Un intent, a més, francament discutible des del punt de vista de la seva constitucionalitat.

Tot això és el què fa inviable aquest Decret que, si es limitàs a intentar que s'agilitzin els tràmits per posar en marxa qualsevol activitat, hauria de tenir tots els aplaudiments. Coincidim en l'extrema lentitud d'alguns processos oficials i en la necessitat de posar eficàcia i operativitat en les administracions públiques. Però la resta del Decret sobra.