1 oncòleg són 6 metres de carretera d'Eivissa

last modified 2007-02-01 14:39

Carta d'opinió 26/01/07

Quan es fan els pressupostos generals és quan es decideix si un determinat import econòmic anirà, per exemple, a la Conselleria de Sanitat o a la Conselleria d'Obres Públiques. Si es destina a una cosa no es destina a l'altra. Cal decidir. S'ha de prioritzar en un o altre sentit.

Per això, quan aquests dies veim la labor constant de reivindicació que estan fent les persones menorquines que pateixen la manca d'oncòlegs, se'ns ha acudit fer la comparació entre el que costaria un oncòleg i l'import que el Govern Balear va destinar al desdoblament de la carretera Eivissa/Sant Antoni (vegeu el BOIB de 17.09.05), que tantes protestes ha provocat i provoca a l'illa pitiusa. Aquesta carretera té uns 15 quilòmetres i es va adjudicar per un import superior als 260 milions d'euros.

Si feis quatre nombres, veureu que amb menys de 6 metres del que costa aquesta carretera, tindríem un oncòleg molt ben pagat. I amb 70 metres tindríem pagat l'oncòleg i el plus especial d'insularitat durant tot un any per als 128 metges especialistes que té Menorca.

Com dèiem, és qüestió de prioritats. I del que cadascú entén per progrés.