Resultats de les al·legacions al PGOU d'Alaior

last modified 2009-09-25 09:23
Resultats de les al·legacions al PGOU d'Alaior

Vista aèria d'Alaior

Vegeu quines coses accepta i no accepta l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior. Fa més d'un any que el GOB va presentar al·legacions al Pla General d'Ordenació Urbana i ara n'ha tingut resposta.

El Pla incorporarà propostes en temes de mobilitat, com que els guals urbans no provoquin desnivells a les voravies, que es prevegi sempre la recollida de pluvials de teulades per evitar que l'aigua caigui sobre els vianants o que es mantenguin els antics camins que hi ha a alguns sectors de creixement.

També en aspectes de normativa s'accepta que es puguin denegar llicències d'extracció d'aigua si afecten els interessos generals, que es fomenti la conservació dels aljubs i que hi hagi un màxim de 3 pròrrogues en la renovació de llicències.

Els nous edificis hauran de preveure la possibilitat de suportar instal·lacions d'energies renovables al sostre i els sectors urbanitzables estaran obligats a usar plantes autòctones per a la jardineria.

Per contra, s'han desestimat altres propostes, com ara rebaixar la gran expectativa de creixement (3.291 places residencials i 2.679 hoteleres), que equival gairebé al 50 % de la població actual. La repercussió territorial d'aquest creixement és també important, atès que representa transformar 547.000 m2, o sigui afegir un 55 % a l'actual extensió del poble.

El Pla no incorporarà l'obligació de fer cisternes per aprofitar els pluvials en els nous edificis, i ho limitarà als que tenguin una zona lliure d'edificació superior als 100 m2 (la qual cosa no s'entén perquè les cisternes es fan soterrades). S'ha desestimat també que les piscines computin com a volum, amb l'argument que "no es creu convenient perquè l'habitual és que les piscines no computin".

L'equip tampoc ha acceptat frenar noves llicències a nuclis que no tenen xarxes de recollida d'aigües residuals, una petició que es feia per frenar el perill de contaminació per nitrats.

La petició d'apostar per un tractament dels camins rurals que eviti l'asfaltat, amb l'objectiu de preservar els atractius paisatgístics d'aquestes vies com a itineraris de passeig, ofertes turístiques de senderisme o connexions per a la mobilitat sostenible, tampoc ha estat atesa. Una llàstima, quan existeixen alternatives per adequar el pis sense l'impacte de l'asfalt.