L'emissari de Punta Prima encara segueix igual

last modified 2007-09-19 10:53

El GOB considera que els abocaments d'aigües residuals sobre la platja de Punta Prima són un cas de negligència i se n'haurien de demanar responsabilitats. L'ús, en els darrers anys, d'un emissari que al seu dia s'havia abandonat pel seu mal estat, està provocant una sèrie de problemes que les administracions responsables fa temps que coneixen.Aquests abocaments han provocat un canvi generalitzat en la vegetació marina de tota la zona. Es tracta d'un espai de gran interès natural, declarat Lloc d'Interès Comunitari.

El GOB va aconseguir que Sanitat fes inspeccions a la zona. Això ha permès detectar grans concentracions de flora fecal dins l'emissari. A més dels abocaments de la depuradora municipal, hi podria haver establiments que aboquen a l'emissari aigües no depurades.

Els abocaments a peu de platja desprestigien seriosament la iniciativa del Pla d'Excel·lència Turística, una iniciativa per revaloritzar la zona, on s'hi han invertit un mínim de 2.880.000 euros.

Cal agilitzar els tràmits per a la construcció del nou emissari de Biniancolla i demanar a l'Agència Balear de l'Aigua (antic IBASAN) que doni resposta ja a la proposta d'actuació provisional sorgida a la reunió de tècnics del passat mes de març.


Cronologia dels abocaments a la platja de Punta Prima

 • El juny de 2006 el GOB constata que s'ha produït un canvi generalitzat de la vegetació marina a la platja de Punta Prima. El canvi és més pronunciat a la vora de l'antic emissari que ha estat molts anys en desús i que es troba romput just a la vorera.
 • El 14/06/06 el GOB escriu a la Conselleria de Sanitat i Consum per explicar el que s'ha vist i demanar inspeccions.
 • Amb la mateixa data, s'escriu informant del cas a totes les parts que han duit endavant el Pla d'Excel·lència Turística de Punta Prima -Conselleries de Turisme del Govern Balear i del Consell Insular, Ajuntament de Sant Lluís i l'Associació Hotelera Menorquina (Ashome)-, que ha invertit un mínim de 2.880.000 euros públics sobre aquest indret.
 • El 12/09/06 el GOB fa una nota de premsa pública mostrant les imatges i denunciant el cas.
 • Només es rep resposta de Sanitat, amb data 05/10/06. Diu que s'han fet anàlisis però que es troben en mans de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, per qüestions de competències.
 • El 23/10/06 el GOB escriu a Medi Ambient demanant poder consultar els resultats de les inspeccions i tenir-ne còpia.
 • El mes de desembre, el GOB aconsegueix còpia de les investigacions de Sanitat. Se'n deriven interessants informacions:
  • L'emissari en qüestió dóna servei, en teoria, al sobrant de l'aigua depurada que es reutilitza per rec de zones verdes i aigües grises de diversos establiments (posteriorment, el GOB comprova que, en realitat, l'emissari rep tot l'efluent de la depuradora municipal, que no té altre destí que la platja de Punta Prima).
  • Sanitat anuncia la connexió presumptament clandestina d’altres establiments del passeig marítim a l’emissari, la qual cosa explicaria les elevades concentracions de flora fecal que s'han trobat a l'arqueta en qüestió.
  • La reutilització de les aigües depurades per rec incompleix les condicions exigides en la concessió i apareixen concentracions significatives de coliformes totals, coliformes fecals, E. Coli i Enterococos, així com absència de clor lliure residual. És a dir, s'estan reutilitzant les aigües sense les precaucions sanitàries i ambientals requerides.
  • La xarxa de rec no està senyalitzada com "aigua no potable" en les zones d’accés al públic, amb la qual cosa també s’incompleixen les condicions de la concessió.
  • L'emissari és molt antic i curt i sembla estar romput, atès que l'expansió de les algues s'ha iniciat a la mateixa vorera d'on surt aquesta instal·lació i hi ha testimonis que asseguren que, en dies de calma, s'observa un corrent superficial que coincideix amb l’emissari.
 • El 27/12/06 el GOB fa un nou escrit explicant les informacions obtingudes fins a moment. Es dirigeix a Turisme del Govern Balear, a Medi Ambient del Govern Balear, al Departament de Turisme del Consell Insular, a la Secretaria General de Turisme del Ministeri, a Ashome i a l'Ajuntament de Sant Lluís.
 • Com a reacció a aquest darrer escrit, el 23/02/07 s'organitza una visita sobre el terreny. Amb presència de l'Ajuntament, el Consell Insular, el Govern Balear, Costes, Ashome, la concessionària d'aiguës i el GOB. Després d'uns primers intents de negar el problema, s'acaben reconeixent els fets. S'anuncia que hi ha la intenció de construir un nou emissari a la zona de Binancolla, però es tracta d'un projecte que pot tardar uns anys en materialitzar-se. S'acorda convocar una reunió amb tècnics per buscar una solució provisional.
 • El 27/03/07 es convoca una reunió a l'Ajuntament de Sant Lluís, amb la presència de diversos tècnics del Govern Balear i del Consell Insular, a més dels altres agents que havien participat a la visita. S'acorda analitzar la possibilitat de fer un pou d'infiltració vora el dipòsit acumulador d'aigües residuals, atès que es tracta d'una zona d'aqüífer completament salinitzat. L'Agència Balear de l'Aigua, depenent de Medi Ambient del Govern Balear, és l'organisme responsable de fer l'informe pertinent per veure'n la viabilitat ambiental.
 • A 20 de juny de 2007 encara no s'ha rebut resposta. Les aigües residuals segueixen brollant sobre la mateixa platja, a zones on la gent es banya.