Assemblees interinsulars del GOB a Formentera

last modified 2010-05-27 09:12
Assemblees interinsulars del GOB a Formentera

Membres del GOB reunits a Menorca l'any passat

Dissabte dia 12 de juny, el GOB celebrarà dues assemblees interinsulars a l'illa de Formentera.

A partir de les 19:15 h, en segona convocatòria, al local de la Conselleria de Cultura, a l'Av. Porto Saler, s/n de Sant Francesc, es celebrarà l'Assemblea Ordinària Interinsular per tractar l'aprovació de comptes i la memòria d'activitats del 2009; també es presentaran els pressupostos per al 2010.

Seguidament, a les 21 h en segona convocatòria, està convocada una Assemblea Extraordinària Interinsular per aprovar, si 'escau, una modificació dels estatuts de l'entitat i la renovació de la presidència interinsular.