Els tercers carrils forçats

last modified 2011-10-24 08:27
Els tercers carrils forçats

Entre Maó i Alaior no hi ha trams adequats per posar carrils de vehicles lents.

El GOB creu que els tercers carrils que el Consell vol fer entre Maó i Alaior responen a un gest polític, i no a un criteri tècnic. Aquesta instal·lació podria incrementar el perill en la carretera en tost de disminuir-lo. Quan el Partit Popular estava a l'oposició, també els considerava perillosos.

Per què no existeixen ja carrils de vehicles lents entra Maó i Alaior, si de sempre ha estat el tram més transitat de la carretera general? La resposta es troba en les característiques de l'orografia d'aquests terrenys, on no hi ha cap costa llarga i pronunciada, en cap dels dos sentits.

Perquè una carretera pugui incorporar un carril de vehicle lent, cal disposar d'un tram amb prou pendent i amb suficient distància. Per exemple, el tercer carril que ara es construeix des del Pla Verd cap a Ferreries (amb independència de qüestions ambientals) s'està fent en un tros de carretera que reuneix les condicions adequades.

Però si es fan tercers carrils en un tram massa pla o massa curt, llavors el que es provoca és que els vehicles accelerin per sobre del que és desitjable i s'incrementa el perill. Aquesta és l'argumentació que el GOB va presentar al seu dia amb les al·legacions al Pla de Carreteres de l'anterior equip de govern, i aquest és també el missatge que s'ha fet arribar més recentment al Conseller Sr. Alejandre.

La proposta del GOB és que la intervenció entre Maó i Alaior es basi en l'ampliació dels vorals (arcens), de tal manera que hi puguin circular els vehicles especialment lents (tipus tractors, bicicletes o vehicles de poca cilindrada). A més, aquests vorals amples servirien com a carril per sortir o entrar a la carretera general (com passa actualment a les instal·lacions del butano), amb la qual cosa disminuirien el perill dels actuals accessos. Es tractaria d'una actuació (i d'una inversió pública) molt més assenyada i adequada als temps que corren.

El perill dels tercers carrils entre Maó i Alaior era també compartit pel Partit Popular quan estava a l'oposició, que els va catalogar de perillosos i il·legals. Basta acudir a l'hemeroteca per veure-ho. Ara el GOB ha exposat de nou aquests arguments a Luis Alejandre i li ha demanat que el nou equip no actuï per motivacions polítiques. S'ha d'abandonar aquesta gestió pública que només busca gestos visibles i mediàtics, i s'ha d'apostar per l'interès general.

 

Els tercers carrils forçats

Posted by Anonymous User at 2011-10-24 14:26
Estic totalment d'acord amb la vostra postura i els vostres raonaments. De fet, la instal.lació indiscriminada del tercer càrril, més enllà dels casos en que els pendents ho demanen,ha estat desetimada técnicament i retirada en molts casos en que s'havia promugut, ja que, a més de generar perills innecessaris, comporta la creació d'una major densificació del tràfic, com a conseqüencia de l'efecte "embut".

Una carretera que s'ha quedat "antiga"

Posted by Anonymous User at 2011-10-24 18:40
Instal.lació indiscriminada? qui te sent creurà que en posaran cada 100m...
No m'ho crec! Perills innecessaris són es que creen els que adelanten (perque no volen esperar) a qualsevol oportunitat ja que no esperaran a un segon carril que no existeix... Densificació és lo que passa amb un únic i insuficient carril.
Forçat és posar un dic a Ciutadella quant a llevant tenim es Port Mahón. Forçat serà quan, després de tenir dic a Ciutadella vulguin un aeroport, com a Mahó... sempre mos feim sa competència a Menorca, que trist!!!

tenim una carretera dels anys 80

Posted by Anonymous User at 2011-10-26 22:35
Pensau una cosa... si tinguesim una carretera desdoblada i mes segura de Mô a Ciutadella, alo millor amb 20 ó 25 minuts podriem anar d´una banda a s´altra.
I aixo que vol dir? Que si una persona de Ciutadella vol anar a nes multicine de Mô amb un moment i es, per tant no caldría fer multicines a Ciutadella o a qualsevol altre poble. Cada poble vol ses mateixes infraestuctures que el poble del costat i aço a Menorca amb ses distancies que tenim es una tonteria!!
Si tinguesim una bona carretera amb un moment hi ets. I pensant d´una altre forma, imagineu a sa peninsula que cada 45 km tingues que haber una piscina, un port, un hospital...
Al.lots que esteim en es segle XXI i ses bones comunicacions es lo primordial.

D'acord i no d'acord

Posted by Anonymous User at 2011-10-24 18:32
A molts de trams de sa carretera general hi ha doble carril per dixar enrera aquells conductors que normalment van molt lents. Açò passa en costes amunt però també passa a rectes avont hi ha conductors de turismes o moltes vegades tractors i màquines d'obra que no passen de 60 o 70 km/h.
Sa carretera no només l'empram es que menam amb seny sinó també es que es posen nirviosos i adelanten quan no és convenient, posant en perill a altres conductors (és així i amb aquets hi ha que conviure). Jo trob bé i necessari que hi hagi un segon carril a colque tram de Mo a Lo.
No només s'accelera (contaminant més) a costes amunt, sinó per adelantar a cualsevol altre tram de carretera (sigui una recta llarga o no tant).
Ara, per intervenció a n'es territori no hi ha més que veure s'animalada que es fa a Ferreries i que, com tantes obres (dic de Ciutadella, etc.), acabarà costant el doble de lo pressupostat i tinguent una dubtosa necessitat per s'illa (amb aquests temps de crisi seria millor crear feina per molts i no només per uns quants... amb tants de millons d'euros...)

Desdoblament carretera Mao-Alaior

Posted by Anonymous User at 2011-10-29 19:50
I desprès del desdoblament serà l'autopista amb les corresponents àrees de servei, i magnifiques rotondes i carreteres de primer nivell fins a cadascuna de les platges i...
Conec Menorca de fa mès de quaranta anys i em sembla que si no pareu compte en poc temps haureu liquidat la meravella de territori que teniu el privilegi de gaudir.