Rompuda del paisatge a Binigarba

last modified 2007-09-24 14:06

Binigarba és una explotació agrària que es troba propera a la carretera general, en el terme de Ciutadella. Forma part del llistat de finques amb regadiu que acostumen a regar en hores de ple sol. Fa unes setmanes, es va rebre avís d'un gran moviment de terres. Personats a la zona, es va constatar la desfeta de pujols i l'extracció de grans quantitats d'arena, que provoquen un canvi total de paisatge. A la finca hi figura un cartell que informa de la llicència donada per l'Ajuntament de Ciutadella que descriu l'obra com: Acondicionament de terreny per la millora dels treballs agricoles.Després de cursar escrits a diverses institucions competents en la matèria (Ajuntament, Consell Insular, Govern Balear) el GOB ha pogut consultar el projecte que els promotors van presentar. És d'aquest projecte que el GOB ha extret les dades d'afectació prevista de l'obra. Es preveu actuar sobre una superfície de 127.527 m2, i un desmonte de 444.000 m3. El projecte descriu l'acord pactat entre Binigarba SRM i l'empresa de Valeriano Allès perquè aquest darrer comercialitzi l'arena extreta del terreny, que és altament arenós.

Davant el volum tant de superficie afectada com d'extracció d'àrids, el GOB ha demanat si s'ha tramitat el corresponent informe d'impacte ambiental i si s'ha comptat amb la necessària autorització d'Indústria per activitats extractives. No es té encara resposta oficial.

Es dona la circumstància que Valeriano Allès (que ja va merèixer el premi Enderrossall del GOB de 2005) ha fet recentment declaracions a la premsa dient que el GOB menteix, que ells es cenyeixen al projecte i que només pretenen moure uns 40.000 m3. Però la realitat és que aquestes empreses han presentat un projecte per moure 11 vegades aquesta quantitat de m3. Aquestes són les dades que figuren als papers oficials. No és el GOB el que menteix.

Des d'aquesta entitat lamentam que encara es donin episodis on les ànsies d'aprofitament econòmic passen per damunt de qualsevol consideració ambiental. A Binigarba era possible aprofitar part del terreny per usos agrícoles sense provocar la desfeta paisatgística que s'ha duit a terme. La sostenibilitat és precisament saber aprofitar els recursos sense consumir-los definitivament. Però perquè sigui possible aquest model sostenible, calen mentalitats que sàpiguen tenir estima pel territori i tenguin capacitat de mirar també al futur i no només al present immediat.