El dic de Son Blanc i les firmes al Ministeri (i 3)

last modified 2007-01-24 11:07

Nota informativa 24/01/07

En els dos articles anteriors hem esmentat alguns de les principals peticions que esteim dirigint a la Ministra de Medi Ambient mitjançant la campanya de firmes per internet en relació al dic de Son Blanc. Però encara hi queden per citar algunes coses que no són menors.

L'estudi ambiental diu que l'impacte sobre la posidònia és recuperable a llarg termini. Ho consideram una fal·làcia més que evident. Ni la posidònia es recuperaria a la zona de les obres i les seves proximitats, ni tampoc sobreviuria dins la zona on es preveu un ús intensiu amb finalitats portuàries. Tot plegat, uns 200.000 m2 d'un hàbitat considerat prioritari a nivell europeu. Per què diuen que es recuperarà? Perquè si ho fessin com mana el Reglament d'impacte ambiental, el resultat seria catalogat com a “impacte crític”, que es considera que supera el llindar del que és acceptable. Això també li ho explicam a la Ministra, atès que el Reglament d'impacte ambiental és estatal.

Finalment, també exposam que no es defineix on anirien a parar els residus d'excavació que no fossin útils per omplir el dic. Els redactors del projecte reconeixen que hi haurà una part dels residus que no tindran la consistència suficient com per ser usats per emplenar les construccions previstes. Però no diuen on aniran a parar. I com que esteim parlant de volums molt grans, ens temem que acabin abocant-se al fons del mar, que és el que s'acostuma a fer amb una política de fets consumats, perquè és el que més barat li surt al contractista que fa les obres. Però els abocaments al mar també tenen efectes perjudicials al fons marí i la Ministra ho ha de saber.

Així les coses, si heu seguit aquests tres articles, haureu vist que el GOB només demana garanties ambientals sobre qüestions bàsiques, que no comprenem de cap manera que no s'hagin resolt abans de tirar endavant el projecte. Abans que el Ministeri de Medi Ambient resolgui sobre l'autorització del dic, els ciutadans tenim l'oportunitat de prendre la paraula i demanar a Cristina Narbona que tengui en compte totes les coses que aquí s'han exposat. Us animam a que ho faceu mitjançant un mail que trobareu preparat a www.gobmenorca.com