Copenhaguen i la necessitat d'acció local

last modified 2010-01-04 14:24
Copenhaguen i la necessitat d'acció local

El transport públic, una gran aportació a l'estalvi energètic

La manca de compromís real per fer front al canvi climàtic torna a ser motiu de desencant dels ciutadans cap els líders mundials. Davant el fracàs de Copenhaguen hi caben dues actituds: tirar la tovallola i seguir contribuint al canvi climàtic, o apostar per dur a terme actuacions a nivell local que demostrin que és possible fer les coses d'una altra manera. El GOB dedicarà el 2010 al canvi climàtic.

La contribució de Menorca al canvi climàtic ve derivada bàsicament del consum de combustibles fòssils per transport i per electricitat. I en aquesta matèria, Menorca ha estat un molt mal exemple de sostenibilitat. El consum d'electricitat s'ha més que duplicat des de 1990. I el consum d'energia total (benzina, gasoil, butà, propà i electricitat) s'ha multiplicat per 1,7 entre 1990 i 2006 (dades de l'Obsam. www.obsam.cat). No s'inclou aquí la despesa energètica del fuel consumit pels avions.

Malgrat aquest preocupant escenari, en els darrers temps s'han donat algunes passes que poden arribar a donar fruits significatius. Les estratègies per fer front al canvi climàtic també es fonamenten en dos conceptes: estalvi i energies renovables.

El més important, amb diferència, és l'estalvi. I en aquest camp cal destacar iniciatives com la xarxa de velo de Ciutadella, els itineraris escolars de Maó o la promoció del transport públic. Són actuacions que, si estan ben plantejades i aconsegueixen la participació ciutadana, tindran una aportació significativa a l'estalvi per transport intern.

En el capítol d'energies renovables, s'han fet també algunes passes importants, com els criteris d'integració territorial per l'energia solar en rústic, aplicats als parcs solars de Son Salomó i Binisafúller. Però queda molt de camí per recórrer, com ara la promoció a gran escala dels sostres solars fotovoltaics (amb molt de potencial als polígons industrials), de l'energia tèrmica per escalfar aigua, de la solar amb possibilitat d'accionariat ciutadà, de l'aprofitament del residu de llenya de les plantes de triatge, etc.

Es troba en marxa el Pla d'energies renovables de Menorca, i és d'esperar que pugui servir per facilitar un debat racional entre la ciutadania, per analitzar quines són les millors maneres per estalviar energia sense renunciar a la qualitat de vida, i quines fonts energètiques més lògiques cal buscar.

Menorca té un repte per canviar la seva contribució al canvi climàtic, però aquesta illa ja ha demostrat en repetides ocasions que pot fer avanços significatius en molts camps. Sumem-nos per tant, a aquest objectiu i enviem un missatge d'esperança que superi el desencís de Copenhaguen.

(El GOB està decidint un lema per 2010 en relació a Menorca i el canvi climàtic. Feis-nos arribar propostes de lemes).