Denunciats dos regadius a ple sol

last modified 2009-07-23 10:18
Denunciats dos regadius a ple sol

Regant a les dues del migdia de dia 14 de juliol

Dos nous regadius a ple sol han estat denunciats recentment pel GOB. Es tracta de dues finques que reguen tanques amb aspersors a les dues del migdia.

Aquests dos nous focus de consum brutal d'aigua es localitzen, un proper a Ferreries, a la vorera sud de la carretera general quasi davant el camí d'Ets Alocs, i l'altre a Ciutadella, molt proper a Sant Joan de Missa.

Els regadius són els principals consumidors d'aigua de Menorca. Malgrat no haver-hi moltes finques que reguen a l'engròs, la poca eficiència d'alguns sistemes, sumada a la indiferència cap al mal ús de l'aigua que determinats llocs mostren regant a ple sol, fan que s'estigui consumint més aigua per regar que no per usos urbans i turístics.

Molta gent ha anat implantant sistemes d'eficiència en el rec, com el gota a gota a fruiters i horta (també en alguns casos en farratges), però la gran despesa que fan unes poques finques irresponsables fa tombar la balança de manera preocupant.

Segons les dades del Pla Hidrològic, a Menorca es gasten anualment 12,60 Hm3 d'aigua en regadius, mentre que el consum de tota la població resident i turística es situa en 12,46 Hm3. I no hi ha justificació ni en termes socials ni ambientals.

Efectivament, l'aportació dels grans regadius a l'economia de Menorca és irrisòria, mentre que els seus efectes negatius sobre els recursos hídrics són, com es veu, dramàtics. Recordem que a Ciutadella s'està construint una dessaladora, perquè l'aqüífer ha baixat molt de nivell, que té un cost per a l'erari públic de 42 milions d'euros.

Per aquests motius, el GOB s'ha dirigit a la Direcció General de Recursos Hídrics a fi que es comprovi si les dues finques esmentades s'abasteixen de pous legalitzats, si disposen dels comptadors reglamentaris, i si estan enviant les dades de consum a la Conselleria de Medi Ambient, d'acord amb el que marca la llei.

El GOB creu que no s'hauria de permetre el regadiu de farratges per aspersió entre les 10 del matí i les 8 del vespre.