Ampliar el domini públic as Mercadal

last modified 2007-09-19 10:50

El GOB ha demanat a Costes que incorpori tot el sistema dunar de Tirant i de Son Saura dins el domini públic, tal com mana la Llei de Costes. Així­ mateix, es sol·licita que s'incorporin a la titularitat pública les zones humides del Prat de Lluriac i de l'Albufera des Mercadal.

El GOB s'ha personat en l'exposició al públic que ha fet la Demarcació de Costes en relació a la revisió de la partió (deslinde) del domini públic del municipi des Mercadal. Malgrat millorar bastant respecte de la deficient delimitació que existia abans, encara s'han localitzat importants espais que haurien d'estar inclosos dins el domini públic i no s'hi posen.

Cal recordar que a principi dels anys noranta hi va haver una forta polèmica perquè el GOB va dur als tribunals les brutals extraccions d'arena que es feien sobre la zona dunar de Tirant. Va costar molt que s'aturés una activitat que mai havia tingut llicència i que incomplia diverses legislacions. Finalment, es va aconseguir paralitzar l'extracció i la zona es va protegir en el planejament municipal. Ja en aquell temps, es van tenir controvèrsies amb els responsables de Costes, perquè la delimitació de la zona de domini públic no incorporava el sistema dunar, en contra del que manava la pròpia Llei estatal de Costes. Però no ho volien reconèixer.

Ara, gairebé 15 anys després, Costes ja accepta que aquella zona havia d'haver estat dins el domini públic. El temps demostra, idò, que si la primera delimitació s'hagués fet correctament (i no condicionada pels interessos privats) ens haguérem estalviat molts mals de cap i enfrontaments.

Després d'estudiar l'actual proposta, el GOB ha detectat que encara hi manca incloure una part de la zona dunar al sud de Tirant i una part de les dunes de Son Saura. De la mateixa manera, s'ha demanat que les zones humides que hi ha darrere aquestes dues platges (Lluriac i l'Albufera des Mercadal), de gran importància per la fauna, quedin també incorporades al domini públic per garantir la seva conservació. Cal esperar que, aquesta vegada, les institucions públiques defensin l'interès públic.