El Govern va demanar pel dic més del doble del necessari

last modified 2007-09-19 10:57

El Govern Balear ha intentat fins al darrer moment poder executar el projecte anterior de dic gran a Sa Farola. Així es desprèn de la petició formal feta davant el Ministeri de Medi Ambient després d'haver-se produït l'acord polític per fer el dic de Son Blanc.

El GOB ha pogut consultar, 3 mesos després de la petició inicial i com a conseqüència de diversos escrits, l'expedient del Ministeri de Medi Ambient referit a la cessió de domini públic per a la construcció del dic de Son Blanc, a Ciutadella. Després d'aquesta consulta s'ha pogut constatar, amb sorpresa, que el Govern Balear va intentar poder executar el dic gran de sa Farola, mitjançant la petició de làmina d'aigua pel dic de Son Blanc.


Efectivament, la petició encoberta (no pública, en un expedient prou amagat) de cessió de làmina d'aigua al Ministeri, supera en un 133% la necessària per a realitzar el projecte pactat entre les administracions implicades. El projecte acordat a nivell polític incloïa una superfície de làmina d'aigua de 573.429,84 m2. Però a l'hora de fer la petició formal del projecte pactat, el Govern Balear en va demanar 1.341.438,8 m2. És a dir, es van demanar 768.009 m2 de més, la qual cosa haguera permès fer el gran dic de Sa Farola i hagués facilitat les expectatives urbanístiques que sempre hi hagut sobre aquella zona.
Aquesta pretensió no es va materialitzar perquè el Ministeri va exigir, ja en el mes d'abril, que aquests 768.000 m2 de superfície afegida fossin exclosos.

La documentació consultada conté també altres informacions no menys sorprenents. Per exemple, s'ha pogut constatar que, davant la petició del Ministeri d'un Pla Insular d'Infraestructures Portuàries, que donés una coherència a la gestió del domini públic de l'illa, el Govern no va entregar aquest Pla, sinó un informe amb consideracions jurídiques que discutien la necessitat d'aquest requisit. L'opinió del Govern és que no es necessita una planificació que coordini les actuacions als diferents ports (el reclamat Pla Insular de la Costa) perquè, en la seva opinió, és suficient que cada port programi les seves necessitats per separat.

També resulta molt xocant veure el contingut de l'informe d'impacte sobre la Platja Gran (anomenat Estudio de la evaluación y estabilidad de la ensenada de platja gran). Redactat per Ports de Balears, aquest escrit arriba a la conclusió que "se puede afirmar que no existe aportación ni salida de material de la propia Platja Gran porque constituye una unidad fisiográfica de límites infranqueables para sus sedimentos". És a dir, que la Platja Gran ve a tenir arena poc més que per generació espontània...

L'expedient consultat no incloïa cap informe de viabilitat econòmica del projecte que justifiqui l'ús dels diners públics. 50 milions d'euros és molt de doblers públics com per invertir-se sense una mínima garantia de viabilitat. El GOB espera poder consultar en breu l'expedient que ha gestionat el Govern Balear sobre el dic. Fa ja 3 mesos que s'ha demanat.