El dic de Son Blanc i les firmes al Ministeri (2)

last modified 2007-01-23 10:45

Carta d'opinió 23/01/07

Tota la justificació de les obres que es volen fer al port s'han fet altra vegada només sota una visió municipal. I els ports, com tothom sap, tenen un efecte molt més enllà dels municipis (per això són de competència autonòmica o estatal). A la Ministra li demanam que es tenguin en compte les previsions d'actuació que s'estan parlant sobre el port de Fornells o el de Maó, i que després s'avaluï si les actuacions previstes a Ciutadella són o no lògiques. La nostra illa necessita amb urgència un Pla Sectorial d'Infraestructures Portuàries, que doni una visió insular a la política de ports i superi el debat estrictament localista i electoralista que presideix constantment aquest tema.

En definitiva, esteim demanant el mateix que el Ministeri demanava fa poc més d'un any, quan s'estava parlant de l'anterior projecte. En aquell moment, el Director General de Costes deia: “Las acciones sobre la integridad del dominio público marítimo terrestre tienen un carácter acumulativo, por lo que su evaluación por separado distorsiona la necesaria visión integral de la que deberían ser objeto el conjunto de todas las obras portuarias de la isla (...). El proyecto objeto de consideración, sobre todo en lo que se refiere al muelle exterior, debería imbricarse en el seno de un Plan global de Infraestructuras Portuarias.

I és també molt sorprenent veure que, per enèsima vegada, se tramita un projecte de dotzenes de milions d'euros de diners públics sense cap estudi de viabilitat econòmica. Ja ens perdonaran, però si els responsables d'aprovar el projecte fossin empresaris que s'hi jugassin el seu doblers, no faria cap falta recordar la necessitat d'analitzar la viabilitat de les coses abans de tirar-les endavant. Per això les firmes que es dirigeixen al Ministeri demanen també que s'exigeixi aquest requisit, que es considera bàsic a nivell estatal i europeu per a les noves obres portuàries.