Home
L'assemblea reelegeix president i aprova pressupost