Carretera nova o variant?

last modified 2010-09-22 10:18
Carretera nova o variant?

El vial projectat no respecta el traçat original, ni els desnivells, ni l'ullastrar existent

La Comissió de Medi Ambient ha deixat sobre la taula el Recurs presentat pel GOB contra el traçat del vial del Cós Nou. En una pròxima reunió caldrà decidir si es tracta d'una nova carretera o d'una variant d'una carretera ja existent.

La carretera que Autoritat Portuària vol construir per connectar el fons del moll comercial del Cós Nou, en el port de Maó, amb la carretera de La Mola, ha estat fortament criticada pel GOB en entendre que no s'ajusta al que marca el Pla Territorial Insular (PTI). El vial modifica el traçat previst originalment, entra en la zona protegida de la Base Naval, no s'adapta a les corbes de nivell existents a la zona i significarà, en opinió de l'associació, un gran impacte paisatgístic, visible des de tots els miradors del centre de Maó.

El GOB està usant els tràmits administratius, previs a la via judicial. Es va presentar Recurs davant la Comissió Balear de Medi Ambient, perquè el novembre de 2009 aquest organisme va decidir que el projecte no havia de passar per avaluació d'impacte ambiental. La llei que regula aquests temes és clara i qualsevol nova carretera ha de seguir el tràmit d'avaluació ambiental.

Que aquest projecte resulta problemàtic es pot comprovar en la publicació que s'ha fet fa molt poc, al BOIB de dia 14/09/2010. Aquesta publicació (10 mesos després d'haver-se decidit el tema) es fa precisament a rel del Recurs presentat pel GOB, que advertia que l'acord no s'havia publicat al BOIB, un requisit imprescindible marcat per la llei perquè la decisió tengui validesa.

Llegint el BOIB, es pot comprovar com la pròpia Comissió reconeix que l'actuació afecta una Àrea Natural d'Interès Territorial (on està prohibit fer noves carreteres), que inclou ullastrar protegit per la Directiva d'Hàbitats, i que la intensitat dels projectes és entre moderada i alta. Malgrat aquestes evidències, s'acordà que no s'avaluaria.

El GOB està intentant que el tema es reconsideri i que s'aposti pel traçat previst en el PTI, sense afectar la zona protegida. L'associació comparteix la necessitat del vial per a l'operativitat dels camions, però creu que s'ha de buscar un traçat que minimitzi els impactes, al contrari del que ara sembla que es vulgui fer.

La darrera argumentació dels juristes de la Comissió Balear de Medi Ambient és que no es tracta d'una carretera nova, sinó d'una variant de la pròpia carretera de La Mola. Segons aquesta argumentació, les normatives vigents prohibeixen noves carreteres en la zona protegida, però no prohibeixen noves variants.

Sembla clar, per tant, que caldrà seguir treballant i exposant raonaments i arguments, per intentar evitar un impacte que, segurament, després molta gent lamentarà quan s'observi des de la ciutat de Maó. L'espai protegit presenta molts de desnivells, i qualsevol obra que s'hi vulgui fer obligarà a desmunts i terraplens molt considerables.

 

carretera o variant!!!!!

Posted by Anonymous User at 2010-09-22 10:02
Convidaria als senyors que han de decidir AQUESTA PROPOSTA LAMENTABLE, que passejin per qualsevol ciutat portuaria de la peninsula i vegin com funcionan els accesos.
En una petita ciutat com Maó, es absolutament innecesaria aquesta despessa i SOBRE TOT ABSOLUTAMENT INTOCABLE, EL PORT DE MAO I S´ALTRE BANDA.