Les aigües residuals amenacen Binidalí

last modified 2007-09-19 10:58

Ja han passat tres mesos i la Conselleria no respon. El 21 de febrer el GOB va demanar poder consultar els informes -si existeixen- que avalen la construcció de dos pous d'infiltració d'aigües residuals vora la platja de Binidalí. La llei que regula el dret a la informació ambiental dóna un termini màxim d'un mes perquè les administracions públiques contestin. Però el Govern Balear no ho respecta.La Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear pretén construir un emissari submarí per dins la platja de Binidalí, per abocar les aigües de bona part de la costa urbanitzada de Sant Lluís. Tant els vesins de la zona com el GOB van voler disposar de més informació sobre aquest projecte que, en cas d'avaria, inutilitzaria les aigües de bany d'aquesta cala.

Després d'una reunió amb els responsables, on es van plantejar algunes alternatives, no s'havia rebut cap resposta de la Conselleria. I un bon dia, es va descobrir una perforadora fent uns pous d'infiltració just dalt la platja. Es tracta, van dir quan es van veure descoberts, d'una solució "provisional", però que pot durar un mínim de 2 o 3 anys, mentre no es decideix on va l'emissari, s'encarrega l'obra i s'executa.

Havent demanat per escrit veure els informes que justifiquen que es puguin fer pous d'infiltració vora una zona de bany, la Conselleria no respon i es salta la llei que regula el dret a la informació ambiental.

El GOB es demana a què ve tanta foscor en la gestió pública.