Al·legacions i propostes al Pla General de Maó

last modified 2008-04-24 09:10

La planta de triatges, les zones verdes, el viari projectat, alguns creixements urbanístics, la política de mobilitat i l'articulat de la normativa, són els temes que acullen les 34 al·legacions que el GOB presenta a l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó.


Text complet de les al·legacions

Annexos a les al·legacions


Vista aèria de l'Esplanada de Maó


Resum:

Després de setmanes d'anàlisi i debat, el GOB ha decidit formular al·legacions en aquells aspectes ambientals que es considera que caldria millorar en el nou Pla General. L'entitat no esperarà a la finalització del període d'al·legacions (dia 30 d'abril) per donar a conèixer les propostes que presenta, amb l'objectiu d'animar a d'altres persones i col·lectius a sumar-se a aquesta fase de debat i reflexió en torn a un instrument de planificació que regirà el municipi en els pròxims 15 o 20 anys.

Com ja es va anunciar, el GOB demana que s'elimini la zona de Biniaiet com a àrea de tractament de residus i que es prevegi, en tot cas, la seva ubicació en terrenys industrials de Maó, Sant Lluís o Es Castell. L'entitat manté acords de custòdia amb algunes finques confrontants amb Biniaet, que duen a terme una activitat agrària que conjuga la viabilitat econòmica amb una gestió compatible amb el medi. Es creu que la planta de triatges tindrà moltes més garanties de bon funcionament si s'ubica a sòl industrial.

Les zones verdes mereixien un altre capítol important. El GOB critica la reducció en un 72 % de la zona verda de Sínia des Cuc i no creu justificats els 8 mòduls de creixement residencial (5 d'ells en format de bloc de pisos) que el Pla General planteja al seu interior. Com alternativa (vegeu Annexos), es proposa dotar al barri d'aparcament mitjançant un edifici-aparcament, que oferiria una capacitat aproximada de 450 vehicles (l'estacionament actual és de 315). L'accés rodat hauria de ser només des de i cap a Sant Manuel, a fi d'evitar l'efecte cridada de vehicles des dels carrers estrets del casc antic. Aquesta proposta permetria un parc públic d'uns 13.000 m2.

També es proposa un edifici aparcament a la zona verda de Dalt Vilanova, amb l'objectiu de preservar bona part de la zona verda actual, que inclou una alzina majestuosa i que l'equip redactor pretén fer desaparèixer al 100 %. En el cas de Sinia Morera, l'entitat proposa traslladar cap a l'interior l'edifici projectat a la vorera de l'avinguda, de manera que la zona verda quedàs en primer pla. Al sector de Sínia Bep Frare, el GOB proposa recuperar la connexió entre els carrers St. Manuel i Madrid, desplaçar uns 30 metres el camp de la Unió i permetre-hi un aparcament soterrat per 400 vehicles, tot preservant la major part de la zona verda actual.

La Reserva Viària que es fa per una via orbital sobre Llucmaçanes es considera una important agressió sobre una zona d'alt valor paisatgístic i com un perill greu de condicionar el territori dels voltants d'aquesta població, que quedaria a l'interior del vial. El GOB recorda que aquesta zona presenta una espectacular xarxa de camins i un patrimoni etnològic molt ric que ofereix un marc idoni per a la promoció de turisme de senderisme, ciclisme o hípica.

En l'apartat del creixement urbanístic, es proposa que s'instauri un sistema de quotes màximes anuals en la nova edificació residencial, amb el mateix model que el PTI ha fet amb les zones turístiques. Això ajudaria a mitigar les oscil·lacions brusques del mercat immobiliari.

El GOB no comparteix la continuïtat del model unifamiliar a Malbúger 2, adverteix de pressumpte incompliment del PTI a Canutells i a l'Illa del Rei, demana el fre dels enormes equipaments de Binixíquer perquè estan en zona de risc d'inundació i no disposen ni de clavegueram ni d'aigua potable, i demana que la nova fase del polígon es restringeixi exclusivament a usos industrials.

En el capítol dedicat a la mobilitat, el GOB planteja canvis en les entrades als aparcaments projectats al Carme i a Sínia des Cuc, proposa nous aparcaments a diversos indrets de la perifèria, demana que es mantenguin els camins antics d'Es Castell, dels horts de Malbúger i de Santa Maria, i proposa evitar el trasllat del col·legi Sa Graduada a partir de plantejar una ampliació de l'actual edifici.

Per últim, en l'apartat de normativa, destaquen les propostes sobre aigua, que inclouen la protecció dels interessos generals a l'hora de perforar nous pous, l'obligació de l'ús de cisternes i la doble xarxa d'aigües grises en els edificis de nova construcció, els dipòsits soterrats sota els nous carrers i places, la prohibició de nous regadius que no siguin amb aigües depurades, o que les piscines computin com a volum edificable.

Des de l'entitat, s'anima els ciutadans a participar en el debat, perquè és ara quan es decideix el futur de gran part del municipi.