Celebrada l'assemblea de socis del GOB

last modified 2007-12-21 10:44

L'assemblea anual de socis i sòcies del GOB Menorca proposa que el 2008 l'entitat concentri l'activitat per afrontar el problema de l'aigua a Menorca. Els afiliats donen el vist i plau a la gestió d'activitat de l'any 2007 i a un pressupost en torn a mig milió d'euros per al 2008. Un pressupost aprovat amb un dèficit inicial de 23.000 €, i amb l'encomana a la Junta Directiva entrant de remuntar-lo amb la gestió de l'exercici. Aquest pressupost planteja la continuïtat en algunes activitats desenvolupades enguany, un reforçament d'algunes iniciatives, i nous projectes en cartera. Poder disposar dels ingressos prevists i aconseguir els que resten, permetrà al GOB assolir tots els seus objectius per al 2008.

Assemblea de socis del GOB

Mantenir la intensa activitat en política ambiental, continuar i reforçar els acords de bones pràctiques agràries, redefinir i ampliar l'activitat del Servei d'Educació Ambiental, continuar amb l'activitat del Viver i el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, amb nous projectes de conservació de la biodiversitat, o reprendre l'activitat del Centre de la Natura de Menorca a Ferreries després d'un any en obres, són algunes de les línies de treball per a l'any venidor. L'organització d'un seminari sobre agricultura i medi ambient, la restitució de la zona dunar de Binimel·là, l'edició d'un nou conte infantil: “En Fosquet, un mussol”, la preparació d'una exposició i activitats en torn als bolets, són algunes de les activitats previstes per al 2008.

Així mateix, l'assemblea identifica la situació de l'aigua a Menorca com a problema ambiental i social prioritari en aquest moment, i considera urgent treballar-hi des de tots els sectors. Sota aquesta consideració, els socis entenen que l'any 2008 ha de ser l'any de l'aigua per al GOB. Bona part de les activitats i línies d'actuació de l'entitat tindran present el tema de l'aigua, i especial atenció tindrà el seguiment de la implementació de les propostes plantejades en el document que sobre l'aigua a Menorca elaborat enguany.

A l'assemblea s'ha presentat també la relació d'altes i baixes de socis, i s'ha renovat la junta directiva que en guany tindrà 25 membres. El GOB acaba compta ara amb 1.224 socis, trenta-cinc més que l'any passat.

Abans d'acabar la sessió amb un tast de productes naturals de Menorca, es va fer la presentació oficial del  nou blog, blog.gobmenorca.com que pretén permetre una major participació i interacció entre les persones que s'estimen Menorca i la naturalesa, i es va convidar a tothom a participar-hi.