El GOB proposa plantes d'osmosi a les fonts públiques

last modified 2008-11-04 11:52

La instal·lació de plantes d'osmosi a les fonts públiques, podria ser una solució racional, ràpida i assequible per minimitzar el problema d'excés de nitrats a l'aigua de boca.

La manca de valentia política per abordar l'origen de la contaminació per nitrats i la política de la negació de la realitat durant molts anys, ens està duent a la situació actual. D'aquesta manera, ja són varis els ajuntaments que no poden subministrar aigua que compleixi els màxims permesos per la normativa sanitària, fixats en 50 mg de nitrat per litre.

Això no obstant, cal recordar que l'aigua que s'usa per beure o per incorporar al menjar és molt poca, comparat amb l'aigua que es consumeix cada dia a una casa. Així, usos como la neteja personal, el rentat de roba, l'escurat de vaixella, la neteja de la casa, etc, no es veuen afectats per la presència de nitrats. El que cal és buscar solucions per l'aigua de boca, mentre no s'aconsegueix millorar la qualitat dels aqüífers.

Les grans potabilitzadores que s'estan anunciant a Es Castell i a Sant Climent, implicaran un gran cost públic perquè filtraran tota l'aigua que serveixi la xarxa municipal, no només la destinada a beure i menjar. A més, el percentatge de rebuig que generen aquestes plantes obligarà a explotar encara més l'aqüífer i es dificultarà la seva recuperació.

Com que, en qualsevol cas, les potabilitzadores tardaran per problemes pressupostaris i de tramitació (i Maó o Sant Lluís no tenen calendari previst), el GOB creu que es minimitzaria el problema que ara tenen els ciutadans (haver d'anar comprar aigua de garrafa, o haver de posar instal·lacions de filtratge domèstic) si els ajuntaments posessin instal·lacions senzilles d'osmosi a les fonts públiques. D'aquesta manera, la gent podria tenir accés gratuït a l'aigua de boca necessària.

Es tracta d'una mesura que només necessita uns pocs dies per fer-se efectiva, perquè ni el cost econòmic ni els requeriments tècnics són importants. En canvi, la mesura podria ajudar sensiblement alguns col·lectius que ara es veuen amb el problema del cost afegit de l'aigua.