Els claveguerams en mal estat contaminen l'aqüífer

last modified 2008-08-21 11:46
Els claveguerams en mal estat contaminen l'aqüífer

Filtracions de clavegueram al Camí Verd

A Maó fa mesos que un clavegueram romput vora el Camí Verd està provocant filtracions. El GOB demana meś atenció a les administracions i promotors per evitar contaminacions innecessàries.

Els claveguerams en mal estat són una de les principals causes de l'excessiva presència de nitrats en l'aqüífer. Les instal·lacions rompudes aboquen aigua residual de manera constant que, amb el temps, acaben arribant a les reserves d'aigua dolça subterrània. Generalment, les avaries en el clavegueram són difícils de detectar, atès que es tracta de sistemes soterrats. En aquest cas, però, el desnivell provocat pel barrancó que dona a Cala Figuera, fa visible el problema.

Fa ja quatre mesos que el GOB va comunicar a l'Ajuntament de Maó que hi havia aquest aflorament d'aigües residuals en el Camí Verd, que han de provenir de l'urbanització que s'està fent a la part superior de la sínia des Muret. A dia d'avui la situació encara es manté.

És de suposar que el líquid que surt a l'exterior és un petit percentatge de l'abocament real, atès que es tracta de terrenys de marès, que faciliten la filtració. La font històrica de Cala Figuera, que abastia els romans, els pescadors del port i els vaixells que havien de partir, no seria avui una aigua recomanable.

El GOB demana a les administracions públiques que posin el problema de l'aigua en la prioritat d'actuacions que li correspon. Si això està passant en una avaria observable per tothom i que s'ha notificat per escrit, cal demanar-se què deu succeir quan es tracta de casos que no són de coneixement públic.