La cara millorable de Cala Teulera

last modified 2010-07-21 10:31
La cara millorable de Cala Teulera

Un abocador que creix.

Cala Teulera és encara un indret molt agradable. A la bocana del port de Maó, flanquejada al sud pel la murada del Llatzeret, a l'est per La Mola i al nord per una platja portuària encara sense urbanitzar, aquest espai és el destí proper de moltes embarcacions en dies de mar moguda.

La seva vorera és també usada amb freqüència com un itinerari de passeig els fosquets d'estiu. Tots els visitants de La Mola veuen aquest espai quan passen pels Freus.

No és una zona turística. Cala Teulera és un espai usat bàsicament per residents i qualque visitant, més viatger que no turista. Potser per això no entra dins els habituals circuits de neteja del litoral. Aquesta temporada, però, alguns usuaris nàutics amb poca consciència, hi estan creant un abocador de residus, que convindria frenar al més prest possible.

I és que a la part més interior del canal que va convertir el Llatzeret en una illa, s'hi pot observar una acumulació important de residus, bàsicament envasos, sense dubte provinents d'embarcacions que decideixen deixar allà els fems en tost de portar-los a un lloc més adequat.

El GOB ha escrit a Autoritat Portuària, atès que l'abocador està en zona de la seva competència, per demanar que es retirin aquestes deixalles, abans que facin un efecte cridada o generin un costum mal d'eradicar.

També s'ha demanat que informin als usuaris nàutics dels llocs del port de Maó que es troben habilitats amb contenidors per a la recollida selectiva d'envasos i d'altres tipus de residus.

es plàstics

Posted by Anonymous User at 2010-07-21 10:45
Conec La Mola com si fos ca meua. Cala Taulera també, tant en s'istiu com en s'hivern. Puc assegurar que sa mejoria de residus passen s'istme des Freus i arriben a l'Atzareto en qualsevol tramuntanada. No crec que sigui sa gent que hi va a n'aquesta zona sinó lo que du la mar en dies de temporal i que durant s'hivern és molta cosa sa que arriba a ses nostres costes, i com he dit, una bona tramuntana o gregal fa passar es plàstics cap a Cala Taulera.
Salut.

Cala Teulera

Posted by Anonymous User at 2010-07-21 11:47
No conec el lloc i puc estar d'acord amb et teu comentari, però pel que veig en sa foto tants embasos de plàstic al mateix indret només els hi pot haver posat la mà humana. Estic cansat de veure fems per qualsevol camí, on no hi circula precisament es viatger turista.

De la mar o de la mà

Posted by mcamps at 2010-07-22 10:24
És cert que molts plàstics de la costa arriben des del mar (sempre perquè algú els hi ha tirat prèviament). I per la vorera de Cala Teulera es poden veure, efectivament, alguns residus que deuen haver arribat per via marina.

Però no pot ser aquest el cas de l'abocador que es comenta a aquesta notícia. L'acumulació de garrafes noves -buides-, de la mateixa marca, són un signe evident d'un origen directe de la mà humana.

I amb les garrafes, ja hi ha altres tipus de residus. La gent tendeix a deixar fems on ja n'hi ha. Amb aquesta nota, el que buscam és evitar que es consolidi aquest mal costum.

Sense dubte, els usuaris habituals de Cala Teulera, que són els que més estima poden tenir per aquest lloc, poden ajudar molt a evitar que uns pocs embrutin aquest paratge.

GOB

Es plàstics

Posted by Anonymous User at 2010-07-28 10:27
No entreré en detalls de com poden arribar es plàstica allà, peò pensau en lo que passa en un riu i es residus que queden a ses seves "curves" (perdonau que no recordi sa paraula). També estic d'acord amb voltros. Vos dic que conec molt bé aquet rincó de s'illa i es temporals no vos imaginau lo que arriben a dur (hi he trobat: bengales, salvavides, metxeros mil, emisors gprs d'emergències, etc.). També estic d'acord en què hi ha gent molt bruta, maleducada, poc ètica i tot lo que els hi volguem dir i que no passa cap pena per tirar coses a la mar. Quant jo vaig a tirar es fems per reciclar (Plaça Eivissa) trob per es camí (faig uns 150m per arribar-hi) molts de plàstics i cartons dixats a ne's contenedors ordinaris (a 20m des de reciclatge)... s'hauria de multar, com passa a colque país nòrdic, a sa gent sense aquet mínim comportament ecològic que és es reciclatge.
Salut i molta feina!!!

Es plàstics

Posted by Anonymous User at 2010-07-28 10:30
Bono sí, ara acab d'ampliar sa imatge i segur que és colcú que s'hauria de multar!!!