Menorca davant el Dia Mundial de l'Aigua

last modified 2007-03-21 14:10
Traducción automática al castellano

El 22 de març es celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Menorca arriba a aquesta celebració sense indicis de tenir consciència de la preocupant situació dels recursos hídrics de l'illa.

El mes passat, el Govern Balear va tramitar un nou regadiu amb un consum equivalent a 3.800 persones. A Alaior es vol fer una gran obra per evacuar els pluvials però no hi ha doblers per fer dipòsits per aprofitar-los. Autoritat Portuària pretén fer un dic per a grans creuers (grans consumidors d'aigua). L'espectacular creixement urbà de la majoria de pobles no s'aprofita per incloure cisternes en els nous edificis. El Ministeri d'Agricultura pretén fer una bassa de rec a Ciutadella amb unes aigües que tenen gran quantitat de sal, mentre que les aigües depurades de la costa sud de Sant Lluís i Maó es volen infiltrar vora la platja de Binidalí...Aprofitant el Dia Mundial de l'Aigua i les eleccions del pròxim mes de maig, el GOB demana a institucions i ciutadans que canviïn les actituds en matèria d'aigua, perquè serà un problema important a Menorca a curt termini.

Els darrers estudis que s'han pogut conèixer han evidenciat els greus problemes que afronta aquesta illa en matèria de recursos hídrics. Les reserves d'aigua dolça són cada vegada més petites. La salinització dels aqüífers, derivada de les extraccions abusives del subsol, afecta gran part del terme municipal de Ciutadella i també importants zones de la costa sud de Sant Lluís i Maó.

I no només hi ha problemes de quantitat d'aigua, sinó també de qualitat. Els estudis fets sobre la quantitat de nitrats presents a l'aigua mostren que moltes zones superen el màxim permès per les normatives  sanitàries (podeu veure els mapes de clorurs i nitrats a la portada d'aquesta web). Davant aquest panorama, no es pot ajornar més la presa de decisions.

Perquè Menorca pugui tenir garantida la disposició d'aigua en el futur immediat no cal renunciar a les prestacions bàsiques actuals, només s'ha combatre el malbaratament innecessari d'aquest recurs cada vegada més escàs. És molt urgent un inventari exhaustiu de pous, la clausura dels pous il·legals existents tant en rústic com en zones industrials i la instal·lació generalitzada de comptadors. Cal derogar la normativa que permet crear nous regadius amb aigua neta i obligar a sistemes d'estalvi tant als establiments turístics com a les zones nàutiques. Es tracta d'actuacions possibles, que a més venen emparades per les lleis.

D'altra banda, Menorca pot augmentar la seva disponibilitat d'aigua si s'aprèn a tornar a aprofitar l'aigua de pluja. Tots els nous edificis o els que es reformen de manera integral haurien d'incorporar cisterna de pluvials. Així mateix, les obres públiques a carrers i places haurien d'incorporar dipòsits de pluvials per usos de neteja, regatge de jardins, etc.

Pel que fa a la contaminació per nitrats, és molt necessària la construcció de clavegueram a les zones d'urbanisme dispers (hortals, zones unifamiliars, etc), perquè les fosses sèptiques són una font de filtratge al subsol. Igualment s'ha d'abordar el control de lixiviats de les finques agràries que tenen el bestiar estabulat i definir polítiques més responsables en l'abocament de les depuradores.

El GOB està treballant en un document d'anàlisi i propostes en matèria d'aigua a l'illa de Menorca, que s'espera enllestir en els pròxims mesos.