El GOB, a favor dels parcs solars amb criteri ambiental

last modified 2008-02-22 09:03

El GOB es manifesta a favor dels parcs solars amb criteri ambiental. L'entitat considera necessari apostar de manera significativa per l'energia solar fotovoltaica a Menorca i ha presentat uns criteris ambientals que podrien fer compatible la instal·lació de plaques solars en alguns indrets de sòl rústic si hi ha voluntat per part de les administracions i els promotors. La producció d'energia dels projectes compatibles coneguts equivaldria al consum de 25.000 persones.

L'energia elèctrica que es consumeix a Menorca prové en quasi la seva totalitat de la crema de gasoil i fuel-oil, uns combustibles altament contaminants. La dinàmica de consum elèctric de Menorca mostra un creixement constant i molt ràpid, tal com mostra la gràfica. Cal que l'illa faci alguna cosa per intentar minimitzar les emissions contaminants a l'atmosfera, que en aquests moments són totalment insostenibles.


Electricitat a Menorca


Per primera vegada, s'han plantejat projectes que podrien suposar una aportació significativa de les energies renovables. Però el fet d'ubicar-se en sòl rústic provocarà un debat per les afectacions territorials que poden implicar. Amb l'objectiu de buscar la compatibilitat entre les virtuts de l'energia solar i la conservació dels valors ambientals, el GOB va elaborar uns criteris que ha presentat a les administracions i en les al·legacions a diversos projectes.

Es tracta, entre d'altres, de condicionar els projectes a que les plaques no es vegin des de carreteres o llocs molts visitats, que es respectin les zones de valor botànic o faunístic, que no es compactin materials externs sobre el terreny, que no s'empri ciment per fixar els suports, que existeixi camí d'accés previ i que hi hagi línia elèctrica per descàrrega molt pròxima.

Per dir-ho d'una manera gràfica, els terrenys que tenguin plaques solars no s'han de veure si no s'hi va a posta, han de permetre l'activitat ramadera entre plaques i han de ser totalment reversibles. Ja hi ha projectes que han manifestat la seva disposició a acceptar tots aquests criteris. D'altres, no els podran complir perquè la ubicació escollida no ho permet.

Descartant els que no ho poden complir i reconduint algunes parts dels 13 projectes coneguts, s'estima que es podria aconseguir energia solar, suficient per abastar 25.000 persones, la qual cosa es podria traduir en frenar l'emissió d'unes 18.500 tones de C02 a l'any a la central de Gesa.