Al senyor Juan Bosco i la seva "lagarta"

last modified 2007-09-19 10:53

(resposta a l'escrit aparegut fa uns dies a diversos mitjans de comunicació)

Abans de res, tot i el to que vostè empra a la seva carta, voldríem agrair-li que ens convidi a ca seva a berenar i assegurar-li que certament seria difícil no trepitjar cap eruga perquè és ver que enguany n'hi ha moltes. Vet aquí, però, que pensam que no ha quedat ben entès el nostre missatge, igual que no l'entenen alguns tècnics de l'administració.En primer lloc, cal aclarir que no ens oposam a la fumigació dels boscos per evitar la mort de les erugues, sinó perquè ens preocupa la salut del bosc. El fet d'emprar productes químics inhibidors del creixement de la quitina afectarà no només a les erugues de Lymantria, sinó també a qualsevol altre insecte que necessiti renovar el seu exosquelet, i a totes les relacions alimentàries que es produeixen amb els altres animals del bosc. Fumigant el bosc, afectam a l'eruga que volem eliminar, però també als seus depredadors, els quals poden ser beneficiosos per molts altres aspectes. Malauradament, no existeix un remei màgic que només elimini els animals que no ens interessen.

Per altra part, cal tenir en compte que estem davant d'una plaga que és tan antiga com les mateixes alzines. L'efecte que els ocasiona és molt diferent al de la processionària amb els pins. Les erugues de Lymantria formen part del bosc i cíclicament apareixen en forma d'explosions demogràfiques. Les alzines, però, han sobreviscut a episodis tant espectaculars com el d'enguany. Les erugues es mengen les fulles, però vostè mateix podrà observar com tornen a rebrotar en poc temps, tal com va passar l'any passat a les zones mes afectades del centre de l'illa. Queda l'aspecte estètic, però és una qüestió de temps.

Resulta espectacular el "desplegament de combat" que reafirma l'operació d'imatge que s'està fent. Però veient el també espectacular nivell de protecció que han de dur alguns operaris que participen a la fumigació, resulta inquietant pensar quins poden ser els "efectes col·laterals" de l'operació, no ja amb els animals i les plantes, sinó també sobre les persones.

Vostè, com qualsevol persona que cuida un hort, lògicament està amb el seu dret d'emprar els mètodes legals per controlar les plagues que afectin la seva explotació agrícola. Però creim que estarà d'acord amb nosaltres en intentar emprar el mínim de productes químics perquè les fruites i verdures siguin més sanes i més bones.

Enviar helicòpters, ruixar indiscriminadament els boscos amb productes químics "per matar les erugues" pot quedar molt bé davant l'opinió pública, però a la que es fa una anàlisi un poc seriosa es constata que no hi ha control sobre les conseqüències. Només volem alertar que per a l'equilibri ecològic de les masses forestals, i de la nostra salut en darrer terme, no és gens recomanable, i des del punt de vista del GOB, innecessari ara mateix.