Per evitar els atropellaments d'animals

last modified 2010-01-20 10:19
Per evitar els atropellaments d'animals

Amb mesures com aquesta es pot evitar que els petits animals travessin la carretera

El GOB espera que la variant de Ferreries incorpori les propostes sobre protecció de fauna que va presentar al Pla de Carreteres.

S'estima que més d'un milió d'animals mor anualment a les carreteres de l'estat espanyol. Menorca no és aliena a aquest problema, on  el pateixen sobretot els eriçons i petits ocells. Aquesta mortalitat es pot reduir sensiblement incorporant infraestructures adequades, i poc costoses, a les carreteres.

El GOB va demanar que aquestes infraestructures s'incorporessin de manera sistemàtica en els trams de carretera que s'anessin reformant. La variant de Ferreries és el primer tram de via nova que es preveu construir des de la tramitació del nou Pla de Carreteres, i el GOB espera que ja contempli solucions a la mortalitat de fauna per atropellaments.

Aquestes solucions depenen de dos factors. Per una banda es tracta d'impedir que els animals accedeixin a la calçada, i per l'altra s'han de disposar passos subterranis que permetin que puguin travessar sense perill; d'aquesta manera també s'evita que les carreteres actuïn de barreres que aïllen unes poblacions de les altres.

Amb aquesta filosofia, el GOB va proposar que com a mínim a cada 500 metres de carretera hi hagués un pas adaptat a la fauna. En primer lloc s'hauria de pensar en aprofitar els drenatges d'aigua que passen sota les carreteres, condicionant-los de manera que sempre tenguin una part eixuta per on puguin passar els animals. Quan la distància entre drenatges sigui superior als 500 m, s'hauria de construir un pas de fauna específic.

Per altra part, els tancaments de pedra seca a cada banda de la calçada haurien d'impedir que els animals puguin travessar la carretera si no és pels passos adequats. Amb aquesta finalitat, s'ha suggerit també una infraestructura, inspirada en els passos canadencs, que evitaria que els animals poguessin accedir a la via rodada per les portellades de les finques, i finalment, preveient que algun animal hagi pogut de tota manera arribar a la calçada, s'han proposat també unes sortides unidireccionals que permetrien el retorn fora de la carretera.