Acords sobre l'aigua as Mercadal

last modified 2007-12-20 09:10
L'Ajuntament de Mercadal i el GOB van acordar treballar una sèrie d'iniciatives per a la gestió de l'aigua al municipi. A la reunió sobre aquesta temàtica celebrada fa uns dies es van analitzar una llarga llista de possibles millores.

Algunes de les propostes que el GOB ha remès als ajuntaments ja s'estan aplicant a Mercadal. S'estan diferenciant les conduccions de pluvials i residuals en les noves obres públiques i també s'han incorporat incentius econòmics en les bases de la nova contractació del servei d'aigues per evitar les pèrdues en la xarxa pública.

L'equip de govern estudiarà la possibilitat d'anar aplicant altres propostes, com ara l'obligació de jardineria amb planta autòctona en les obres públiques, els sistemes d'estalvi a les zones nàutiques del terme (Addaia i Fornells), la doble xarxa d'aigües grises en les noves fases d'urbanització, els paviments permeables a grans espais (com el polígon industrial de Llinàritx o la nova zona industrial de Fornells), o la construcció de cisternes en les edificacions noves i en les rehabilitacions integrals.

Les dues parts van acordar establir un sistema de cooperació perquè la millora en la gestió de l'aigua es pugui incorporar en les revisions del planejament municipal des Mercadal. D'aquí a un any es durà a terme una nova reunió per avaluar els avanços aconseguits en la matèria.