El GOB demana transparència en el port de Maó

last modified 2007-11-19 13:38
El GOB vol saber quin increment d'amarraments contempla el projecte de la vorera nord del port de Maó i quins serveis ambientals implicarà. L'entitat demanarà entrevista amb Autoritat Portuària per exposar la necessitat d'un Pla Insular de la Costa abans d'anar augmentant les infraestructures nàutiques.

Port de Maó

A quin lloc del port de Maó es poden buidar actualment les aigües residuals de les embarcacions? Quines mesures ambientals es prenen a les zones de manteniment i reparació per evitar que els productes tòxics (pintures i demés) acabin al mar? Hi haurà serveis de recollida de fems, d'olis i altres a la vorera nord?

En opinió del GOB, aquestes preguntes han de tenir resposta clara abans de permetre que més embarcacions s'acumulin al port. Com a organisme que depèn de l'Administració pública, Autoritat Portuària ha de vetlar per la qualitat dels serveis que ofereix i no pot quedar sotmesa als interessos particulars.

Resulta difícil concebre que es pugui treure a concurs una concessió però que es digui públicament que no es sap quin increment d'amarratges implicarà. En aquest sentit, cal demanar més transparència a Autoritat Portuària, per tal que tota la gent afectada pugui tenir coneixement del que es pensa fer.

El GOB lamenta que es segueixi apostant per la dinàmica de crear més amarraments sense haver decidit prèviament quina és la capacitat de càrrega nàutica de l'illa. Molts indrets ja registren a l'estiu saturacions preocupants d'embarcacions, que acaben degradant la imatge turística que se suposa que es vol afavorir. En matèria turística, no és un bon camí respondre a la demanda sense saber quina oferta es vol fer.

Menorca ha d'apostar per posar visió insular a les infraestructures nàutiques, igual que ho va fer en terra amb les urbanitzacions turístiques. Aquesta és la idea bàsica del Pla Insular de la Costa.