Investigació per l'aparició reiterada d'ocells morts

last modified 2007-09-19 10:41

A Ciutadella fa més de dos mesos que apareixen regularment ocells morts en una zona del Camí de ses Capelletes, pròxim a la zona nord del nucli urbà.

La reiteració del problema i la localització del cas fa pensar en un potencial cas d'enverinament intencionat de les aus. Malgrat que el tema fa estona que s'ha posat en mans de les autoritats competents, la trobada d'animals morts persisteix.Davant la problemàtica, el GOB va escriure fa unes setmanes a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i al servei del Seprona de la Guàrdia Civil demanant poder conèixer les actuacions duites a terme al respecte. Tampoc s'ha rebut resposta.

Fins al moment, la majoria d'animals morts són tórtores turques (Streptopelia decaocto), una espècie que s'ha assilvestrat fa uns anys a l'illa i que prolifera a les zones urbanes i perifèriques. Però com que els animals afectats moren de manera incontrolada, el cas podria incidir també en altres espècies si l'origen de la mort és el verí. Per exemple el milà reial, que consumeix animals morts, es podria trobar en risc potencial de patir els efectes nocius.

Els casos de sospita d'enverinament tenen un protocol establert, segons el qual només poden retirar els animals morts aquelles autoritats competents (Guarderia Forestal o Guàrdia Civil), que haurien d'enviar els cadàvers a analitzar i buscar posteriorment quin pot ser l'origen. L'ús del verí està prohibit per la llei i l'afectació a espècies protegides es troba tipificat com a delicte. El GOB insta a les autoritats competents a investigar el cas i acabar amb el degoteig d'animals morts.