La Velo-Xerxa es va implantant a Ciutadella

last modified 2011-01-07 11:55
La Velo-Xerxa es va implantant a Ciutadella

Carril segur per a les bicis

Ciutadella està duent a la pràctica una progressiva implantació del carril bici dins el casc urbà. Sense grans transformacions ni enormes inversions, la Velo-Xerxa comença a ser ja una realitat.

La proposta de crear una xarxa d'itineraris segurs dins la ciutat, per poder fer a peu o amb bicicleta, es troba molt avançada en les zones sud i est de Ciutadella. Devers 2 quilòmetres ja estan operatius i uns altres 2 es troben en construcció (vegeu el plànol al document explicatiu).

La Velo-Xerxa parteix de la identificació de 26 punts on s'ubiquen instal·lacions que generen necessitats de mobilitat. Així, s'han situat tots els centres educatius, els principals serveis administratius i també els sanitaris. La Velo-Xerxa intenta facilitar els desplaçaments no motoritzats entre aquests llocs.

El GOB ha elaborat un document explicatiu on s'analitzen els aspectes positius d'una aposta d'aquest estil, així com les probables dificultats a treballar. Inclou propostes per als diferents agents socials i anima els ciutadans a participar en el disseny d'una ciutat avançada.

La Velo-Xerxa és també un reconeixement a l'alta presència de la bicicleta a Ciutadella, on persones de totes les edats i condicions fan ús d'un vehicle que pot aportar molta qualitat de vida a les zones urbanes.